بسم رب المهدي(عج)
اينروز ها شركت ها و ارخانه هاي توليد اسباب بازي هاي شانسي بسيار زياد شده اند.
لپ لپ ، سك سك ،توتك و... از جمله اين شركت ها مي باشند.

اما براي فهميدن حكم خريد و فروش شيء مجهول الخصوصيه داخل جعبه تصویر زیر را ملاحظه کنید :

[align=center][/align]

التماس دعا