نايب رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، گفت که اين موسسه حوزوي بزودي ليست جديدي از اسامي مراجع عظام تقليد را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ آيت الله "مرتضي مقتدايي" خاطرنشان کرد: در اين ليست دو يا سه نفر به ليست مراجع تقليد هفتگانه گذشته اضافه خواهند شد. وي بدون اشاره به زمان اعلام رسمي اين ليست ،گفت: جامعه مدرسين تصميم گرفته است که پس از بررسي هاي لازم چنين ليستي را اعلام کند.
بعضي از سايت هاي خبري اخيرا با انتشار اسامي برخي آيات عظام از تاييد آنها در ليست جديد مراجع تقليد توسط جامعه مدرسين خبر داده بودند . اين منابع همچنين از قرار گرفتن نام حضرات آيات "جوادي آملي " و "سبحاني" و"علوي گرگاني" وچند نفر ديگر از علماي حوزه علميه قم در اين فهرست خبر داده بودند، ولي اين خبر تکذيب شد.