در حالی که جریان اسلام ستیز در اروپا به شدت فعالیت می*کند، اظهار علاقه یک کشیش سوئدی به مسلمانان موجب شگفتی شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]