مؤسسه «کاشف الغطاء» در شهر نجف عراق پس از دستیابی به نسخ خطی قرآن، به چاپ آنها در قم مشغول است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]