وزارت کشور بحرین با ارسال نامه*ای به علمای شیعه، نسبت به هرگونه اظهار نظر در رابطه با تخفیف مجازات متهمان به اعدام از سوی آنها هشدار داد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]