روزنامه*نگار مشهور جهان عرب بر این باور است که سه سناریو پیش روی جنگ احتمالی ایران و اسراییل وجود دارد. «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه «الرای الیوم» در سرمقاله اخیر خود در این روزنامه به سه سناریوی پیش رو درباره جنگ میان اسرائیل و ایران پرداخته است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]