منابع رسانه*ای از ورود کاروان*های حامل کمک*های غذایی به شهر دوما سوریه خبر می*دهند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]