معاون وزیر ارتباطات گفت: ارتباط تلفن ثابت روستاهایی که به دلیل عدم سرویس*دهی ماهواره خارجی قطع شده است تا ۴۸ ساعت آینده برقرار می*شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]