من در سال ٢٠١٣ پیامی به سعود*الفیصل، وزیر خارجه فقید عربستان در این رابطه فرستاده*ام. آنها پاسخ دادند که جهان عرب به شما مربوط نمی*شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]