سخنگوی وزارت بهداشت گفت: هزینه*های درمان و دارو با نوسانات ارز ارتباط مستقیم دارد. گرانی دلار روی این مسائل تاثیر می*گذارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]