سازمان ضدنژادپرستی در شهر ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند برای مقابله با روز «مجازات یک مسلمان» راهپیمایی ضداسلام هراسی با عنوان روز «عشق به یک مسلمان» برپا کرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]