شیعیان اثنی عشری در شهر تورنهیل در انتاریوی کانادا برای دریافت مجوز ساخت یک مرکز اسلامی جدید با سنگ اندازی هایی از سوی اسلام ستیزان در محل شورای شهر مواجه شده اند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]