برخی منابع سعودی از طرح عربستان و امارات برای بازگرداندن «زین*العابدین بن علی» دیکتاتور سابق تونس به قدرت در این کشور خبر دادند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]