هیفاء سبیع درباره زندگی غیرنظامیان و شخص خودش در صنعا می گوید: «زندگی روزانه من در صنعا ناامیدانه و ناامن است. زندگی دردناکی است. وضع مردم بسیار بد است. شرایط فاجعه بار و دلخراش است. واقعا وضعیتی غیر قابل تحمل است.»

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]