ارتش ترکیه و تروریستهای همپیمانش توانستند بر منطقه «شران» سیطره پیدا کنند؛ منطقه*ای که اتاق عملیات شاخه زیتون آن را دروازه شرقی منطقه عفرین می*داند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]