دو خانواده مسلمان در منطقه مسکونی زاندام (Zaandam) در شهر زانستان (Zaanstad) هلند نامه*های تهدیدآمیز حاوی اظهارات ضداسلامی و نماد نئونازی*ها دریافت کردند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]