تروریست*های داعش با اعدام گسترده مخالفین، شهروندان معمولی و حتی عناصر داخلی خود، آن*ها را در گورهای دسته*جمعی دفن می*کردند و حالا بعد از آزادی مناطق، باید سرنوشت افراد و هویت جنازه*ها مشخص شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]