از برخی جهات ، محتمل است در سال های پیش رو هر دو طرف خطای محاسبه داشته باشند و عملیات نظامی محدود و تند و تیزی علیه یکدیگر انجام دهند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]