یک راننده آلمانی، یک مسافر خود را به دلیل رفتار نژادپرستانه نسبت به یک زن محجبه و یک مرد سیاه پوست از اتوبوس پیاده کرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]