پس از حدود سه سال که ساکنان موصل بدون استقبال از سال جدید گذراندند، مردم در حال حاضر در حال آمادگی برای سال نوی میلادی هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]