«رد مظالم» در لغت به معنای تبرئه از حقوق دیگران است، ولی در اصطلاح فقهی به صدقه*ای گفته می*شود که شخصی از طرف مالک پرداخت می*کند که البته همراه با ضوابط خاصی است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]