اگر بررسی کنیم متوجه می*شویم که در بسیاری از عرصه*ها مانند عمران، فرهنگی، اقتصادی و ... پیشرفت*های صورت گرفته قابل توجه نبوده و باید آسیب*شناسی کنیم که چرا با وجود ظرفیت*های موجود پیشرفت حاصل نشده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]