معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که ارتقای زیرساخت*های سرطان در دستور کار و قرار است ٩٠ مرکز سرطان راه اندازی شود،گفت: آیین*نامه شیمی*درمانی در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]