جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین در بیانیه ای تاکید کرد: رخدادها و اطلاعاتی که افکار عمومی بین المللی و محلی را درباره محرومیت آیت الله شیخ عیسی قاسم از معالجه و درمان پزشکی مشغول کرده، میزان فقدان امنیت انسانی و جانی در بحرین را نشان می دهد و بیانگر نبود دولت قانون و وخامت اوضاع زندگی و آزادی ها در این کشور است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]