تشکل*های دانشجویی ایران اعلام کردند که لایحه تحریمی کنگره آمریکا علیه جنبش مقاومت اسلامی نجباء، بیانگر این است که بزرگترین بازنده*ی شکست داعش، خود آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]