تحلیلگران و حتی «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل، هشتمین دور از مذاکرات صلح سوریه در ژنو را متفاوت از قبل می دانند؛ از این رو ژنو ۸ نخستین گفت وگوی واقعی صلح ارزیابی می شود که دولت مرکزی سوریه در آن دست برتر را دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]