شیخ صهیب حبلی گفت: ملت بحرین در معرض بزرگترین ظلم تاریخ قرار دارند به گونه ای که یک خاندان کوچک که هیچ ارتباطی با بحرین و ملت آن ندارند، بر آن ها حکومت می کنند و بر سرنوشت کشور و ملت سلطه دارند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]