نخست*وزیر عراق سه شرط احترام به قانون اساسی کشور، وحدت آن و رد نتایج همه*پرسی را برای آغاز مذاکره با اربیل مطرح کرد.شروط العبادی برای گفت*وگو با کردستان

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]