آيت الله مدرسى بحران اخیر شمال عراق در نتیجه رفراندوم را با اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ مرتبط دانستند، و از مردم عراق خواستند برای عبور از این بحران بی*تفاوت نباشند و خود را آماده کنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]