آلمان رهبر گروه داعش در این کشور را محاکمه می*کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]