گروه طالبان این روزها به یکی از اصلی*ترین عامل گرفتاری مردم افغانستان در مسئله بهداشت و درمان تبدیل شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]