هیچ بنده*ای دست خود را به سوی خداوند متعال دراز نمی*کند مگر اینکه خداوند عزوجل حیا می*کند آن را خالی بازگرداند و از رحمت خود هرآنچه بخواهد در آن قرار می*دهد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]