بر اساس نقشه منتشرشده از ۵۰ ایالت آمریکا، تقریباً ایالتی وجود ندارد که در آن حمله*ای علیه مساجد صورت نگرفته باشد. گرچه این واقعیت بسیار هشداردهنده است؛ اما با روی کار آمدن ترامپ چنین وضعیتی دور از انتظار نبود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]