عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پس از حادثه مجلس، تدابیر امنیتی مستمر و دائمی در قالب بازرسی های عمیق و نامحسوس علاوه بر حفاظت های مرسوم برای تمام مراکز حیاتی، حساس و مهم بکارگرفته شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]