مسجد شهر «لیمریک» در ایرلند از دریافت بسته*ای حاوی آیاتی از قرآن کریم که با گوشت خوک پوشیده شده بود، خبر داد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]