آمارهای منتشرشده از سوی پلیس متروپلیتن لندن حاکی از افزایش شدید جرایم نژادپرستانه و ناشی از تنفر و اسلام هراسانه به دنبال حمله تروریستی اخیر لندن است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]