ساکنان روستای المکر در نزدیکی شهر عکا در الجلیل، ۱۴ سال است که در ماه رمضان با صدای نقاره و آواز «میشیل ایوب» از خواب بیدار می*شوند، آوازی تنها یک معنا دارد؛ صلح، برادری و دوستی.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]