طبق گزارش رسمی که در روزهای اخیر درباره وضعیت کاتولیک*ها در آلمان منتشر شده و مربوط به سال 2015 میلادی می باشد، آمار کاتولیک*هایی که مذهب خود را رها کردند افزایش یافته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: از آغاز رسوایی سوء استفاده جنسی در کلیسا که باعث بحران شدیدی در کاتولیک های آلمانی شد، هر ساله تعداد قابل توجهی از کاتولیک ها، آئین خود را رها می کنند. طبق این آمار در سالهای 2014 و 2015 تعداد 399641 نفر از کاتولیک های آلمان از آئین خود دست کشیده اند.

با این حال کاتولیک*ها، با 23 میلیون و 700 هزار نفر یعنی برابر با 29 درصد کل جمعیت، بزرگ*ترین جامعة دینی این کشور به شمار می روند اما

بنابر اعلام رادیو واتیکان، تعداد کلیساهای آلمان و همچنین آمار کشیشان کاهش یافته است.