ساخت مسجد بزرگ به ظرفیت هفت هزار نمازگزار در شهر آلماتی قزاقستان همچنان ادامه دارد.

این مسجد در زمینی به مساحت 16 هزار متر مربع ساخته می شود و 6 مناره خواهد داشت که ارتفاع هر کدام از این مناره ها، 75 متر است.

ماه فوریه سال گذشته، سنگ بنای ساخت مسجد با حضور «نور سلطان نزار باییف» رئیس جمهوری قزاقستان گذاشته شد.

قزاقستان کشوری در آسیای میانه است. آشنایی قزاق *ها در گذشته با اسلام اندک بوده است و در دوره کمونیستی نیز به شدت از آن دور شده *اند. پس از استقلال، اسلام*خواهی مردم قزاق رو به فزونی نهاد و تعداد زیادی مسجد در قزاقستان ساخته شده و تشکل *های دینی فراوانی در این کشور شکل گرفت.

اکثر شیعیان قزاقستان اهل کشور آذربایجان و بقیه اهل آذربایجان ایران و ایرانی تبار هستند که به دنبال سیاست* های استالینی در زمان شوروی، به اجبار به این کشور کوچانده شدند. شیعیان در مناطق شیعه* نشین قزاقستان، مساجد و حسینیه* هایی دارند.

شیعیان در شهر مرکه چهار مسجد دارند. همچنین در روستای «گوستاغان» که از توابع مرکه است، یک مسجد وجود دارد که شیعیان برای برپایی مراسم خود در آن جمع می*شوند.

در شهر «چو» که یکی از شهرهای نسبتاً مذهبی قزاقستان است، شیعیان مسجد بزرگی به نام مسجد امام علی (علیه السلام) ساخته* اند و مهم* ترین محل تجمع آن هاست. در روستای دروژبا از توابع شهر چو نیز یک خانه به عنوان حسینیه و یک مسجد وجود دارد که مردم، مراسم مذهبی خود را از قبیل عزاداری ایام محرم در این دو مکان برپا می*کنند.