حجت الاسلام سید علی مروج، با اشاره به نقش بسیار تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی هیئت ها و حسینیه های مذهبی اظهار داشت:قریب به ۱۱۰ هیئت مذهبی در شهر اندیشه فعالیت می کند که لزوم ساماندهی موثر و منسجم آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

امام جمعه شهر اندیشه افزود:بطور یقین استقرار تبلیغات اسلامی در شهری با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، نقش بسزایی در نظم و نظام هیئت های مذهبی و برنامه های عزاداری مناسبتی ایفا خواهد کرد.
امام جمعه اندیشه عنوان کرد: بطور طبیعی یکی از الزامات استقرار چنین مجموعه هایی تأمین فضا و نیروی انسانی است و همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، برای تأمین الزامات مذکور از آمادگی کامل و کافی برخوردار هستیم.
مروج گفت: بدون تردید با عنایت به ظرفیت های بالقوه موجود در شهر اندیشه در صورت حصول همگرایی، همسویی و هم افزایی فزاینده در امور فرهنگی، به موفقیت های بسیار برجسته تری نائل خواهیم شد.
امام جمعه اندیشه یادآور شد: منظور نظر ما از ساماندهی هیئت های مذهبی، دولتی کردن آن یا دخالت بی مورد در امور آن نیست، زیرا بزرگترین ویژگی این مجموعه ها و مراکز به مردمی بودن آن معطوف می شود، اما این امر نافی نظارت اصولی برای پیشگیری از بروز برخی آسیب های احتمالی نیست.