گروه سلامت: حلال شدن گوشت شاید تنها دلیلی باشد که در نگاه اول برای انجام ذبح اسلامی حیوانات از سوی مسلمانان مطرح می*شود، اما نتایج تحقیقات علمی در جهان با کیفیت بودن، ماندگاری افزون*تر و نیز ذبح بدون درد چهارپایان را در ذبح اسلامی به اثبات رسانده است.
در فقه اسلامی، شرط حلیت گوشت در حیوانات حلال، «تذکیه» است. شرایط وجوبی تذکیه در ذبح این حیوانات، تسمیه (گفتن بسم الله یا الله اکبر)، رو به قبله بودن و قطع اوداج اربعه (نای، مری و دو رگ شریانی و وریدی اطراف گردن) با چاقوی فلزی تیز است. یافته*های علمی، بهداشتی بودن، کیفیت برتر و ضریب سلامت این روش را اثبات کرده است.
در ذبح اسلامی شکافی در عرض یک ثانیه بر روی گردن انجام می*شود که با یک چاقوی تیز، همه رگ*های گردن به جزء طناب نخاعی قطع شده و با این عمل، خونریزی به سرعت و ناگهانی اتفاق می*افتد. در این حالت به سرعت فشار خون از دست رفته و مغز دچار فقرخون شده و هیچگونه دردی را حیوان احساس نمی*کند.
شرایط در این نوع ذبح این است که سر از بدن جدا نشده و هنگام ذبح تا خارج شدن روح از بدن باقی بماند. اگر طناب نخاعی قطع شود فیبر عصبی که به قلب می*رود ممکن است آسیب دیده و سبب توقف فعالیت قلب گردد. بنابراین ایستایی خون داخل عروق اتفاق می*افتد. از جنبه علمی، هنگامی که برش در قسمت گردن ایجاد می*شود پیام این برش به سرعت به مغز مخابره شده و مغز به دلیل کاهش فشار خون، پیام عصبی را از کانال نخاعی (اتصال سر به نخاع) به قلب می*فرستد.
در ذبح اسلامی حیوان احساس درد نمی*کند
در این حالت قلب با فشار بیشتری به عمل تلمبه*ای خود ادامه داده تا فشار از دست رفته را جبران*کند. به این سبب خون بیشتری از لاشه خارج شده و به دلیل خروج خون بیشتر، گوشتی با ماندگاری طولانی و بهداشتی حاصل می*شود. برخلاف نظر گروهی از حامیان حقوق حیوانات که این روش را موجب درد برای حیوان تلقی کرده*اند، اثبات شده که حیوان احساس درد نمی*کند و حرکت دست و پایی که پس از برش سریع گلو با چاقوی تیز انجام می*دهد وابسته به درد نیست بلکه وابسته به اتساع و انقباض عضلات است که خون رسانی در آنها کاهش یافته است و روش*های جایگزین غربی*ها مثل شوک برقی یا طپانچه سوراخ کننده جمجمه یا بیهوشی با گازو ... بمراتب برای حیوان دردناک*تر بوده و حتی منجر به جنون گاوی می*شود که در بولتن*های علمی آلمان به آن اشاره شده و حتی کشتار به وسیله بولت*های شکافنده مغز در اروپا بر اساس یافته*های علمی که سبب جنون گاوی می*شود، ممنوع شده است.
روش*های بیهوشی با شوک برقی که در کشور ما هم معمول است از کیفیت گوشت می*کاهد
استقبال کم سابقه غیر مسلمانان از گوشت*های ذبح حلال نیز نشان*دهنده بهداشتی*تر بودن این شیوه و کیفیت بهتر و ماندگاری بیشتر این محصول است. روش*های بیهوشی با شوک برقی که در سال*های اخیر در همه کشور*ها از جمله کشور ما هم معمول شده از کیفیت گوشت می*کاهد و بعضی تحقیقات علمی که در دانمارک انجام شده مؤید این نظر است. اما کشتارگاه*های دام به دلیل ضریب ایمنی برای پرسنل خود، به این موضوع تن داده*اند در حالیکه روش*های جایگزین برای این ایمنی هم وجود دارد.
آنچه مسلم است با کیفیت بودن، سالم بودن، بهداشتی*تر بودن و ماندگاری افزون*تر گوشتی که با روش ذبح اسلامی (تذکیه) فراهم آمده امروزه با یافته*های علمی دانشمندان برای جهانیان امری مسلّم است که از افتخارات شریعت مطهّر اسلام است.