حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند :
صوفیها دشمنان ما هستند ، هر کسی که به آنها میل کند از آنان است و با آنان محشور خواهد شد.
بدان هر کسی که به ایشان تمایل نشان دهد از ما نیست و ما از او بیزاریم.
(تحفة الاخیار ص 21)


سوال
=====
حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه و پیروی از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟


جواب
=====

حضرت آیه الله گلپایگانی :

امور مذکوره ترویج باطل است و جایز نیست.حضرت آیه الله خامنه ای :

موارد مختلف است و راه نجات و رستگاری پیروی از طریقه اهل بیت عصمت علیهم السلام که مراجع بزرگوار مبین آن هستند ، میباشد.حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

جایز نیست.حضرت آیه الله بهجت :

جایز نیست.حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

عموم فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند . از آنها و مجالس و محافلشان اجتناب کنید.حضرت آیه الله تبریزی :

ترویج باطل جایز نیست.حضرت آیه الله سیستانی :

جایز نیست.حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

فرقه صوفیه از فرق منحرف هستند و قطب و خانقاه و عناوین دیگری شبیه اینها هیچ یک در اسلام از حضرت رسول اکرم و ائمه هدی علیهم السلام سابقه ندارد.
تمامی اینها بدعتهایی است که افراد جاه طلب و شیفته دنیا برای جلب مردم بوجود آورده اند.
معاشرت با این گروه و رفتن به خانقاه و مجالس آنان حرام است.


منبع
=====
استفتائات جدید - جلد3