سوال
=====
پوشیدن لباس سیاه در سوگ انمه علیهم السلام خصوصاً در محرم چه صورت دارد ؟ آیا لباس سیاه کراهت دارد؟

جواب
=====

حضرت آیه الله سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه) :

سیاه پوشی در عزای سالار شهیدان راجح و موجب خشنودی پیغمبر خدا و ائمه است ، صلوات الله علیهم اجمعین ، بنابراین پوشیدن لباس سیاه به غرض مذکور مستثنی از اخبار ادله کراهت لباس سیاه است.
(سیاه پوشی در سوگ ائمه ، ص215)حضرت آیه الله گلپایگانی(ره) :

سیاه پوشی در عزای سالار شهیدان علیه السلام سیره مستمره شیعه در طول تاریخ بوده و امری مجاز و مستحسن است.حضرت آیه الله مرعشی نجفی(ره) :

سفارش میکنم لباس سیاهی را که در ماه محرم و صفر میپوشیدم جهت حزن و اندوه در مصیبت های آل رسول اکرم ، با من دفن شود.
(سیاه پوشی در سوگ ائمه ، ص220)حضرت آیه الله خامنه ای :

پوشیدن لباس سیاه در عزای اهلبیت خصوصاً سیدالشهداء علیه السلام برای تعظیم شعاءر و بعنوان اظهار تاثر مستحسن است و در فرض سوال کراهت ندارد.حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد و عملاً بزرگانی چون مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (ره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده میکردند. ( جامع المسائل 1/621 )حضرت آیه الله بهجت :

در مفروض سوال خیر.حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

با توجه به اینکه لباس مشکی در عزای اهلبیت علیهم السلام تعظیم شعائر الهی محسوب میشود مانعی ندارد و مکروه نیست.حضرت آیه الله تبریزی :

پوشیدن لباس سیاه در عزای ائمه علیهم السلام از تعظیم شعائر مذهب اهلبیت است و مستحب ، و ثواب بر ان مترتب است.
پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه مکروه نیست بلکه به عنوان اظهار حزن و اندوه برای ان بزرگواران راجح است و کراهت ان در سایر مواقع هم ثابت نیست.حضرت آیه الله سیستانی :

کراهت ان ثابت نیست.حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

پوشیدن ان در عزای حضرت سیدالشهداء مطلوب است و چون عنوانش احترام ان بزرگوار مخصوصا میتوان گفت در حال حاضر از شعائر مذهبی است.


منبع
=====
استفتائات جدید - جلد3