نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: »» احکام پوشش ««

 1. #1
  کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۵-۲۲
  نوشته ها
  4,726
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 2 در 2 پست

  »» احکام پوشش ««

  احكام پوشش مرد


  لباسهاي حرام براي مرد

  80. مسئله: پوشيدن لباس ابريشمي خالص براي مرد حرام است اگرچه عرقچين يا بند شلوار باشد، خواه بيننده اي باشد يا نه و اگر هست مرد باشد يا زن محرم باشد يا نامحرم.
  امام و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 842.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 842 و منهاج الصالحين، (لباس مصلى)، شرط ششم.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 763.
  اراكى، بهجت، فاضل و گلپايگانى1).

  81. مسئله: اگر تمام يا نيمي از آستر لباسي از ابريشم خالص باشد پوشيدن آن براي مرد جايز نيست.
  امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 27.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 835.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 829.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 704.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 843.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 843 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 763.
  گلپايگانى2).

  82. مسئله: پوشيدن لباس ابريشمي براي مردان حرام است اگرچه لباسي باشد كه ظاهر نيست مانند لباس زير.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از مدارك مسئله قبل.

  83. مسئله: اگر لباسي داراي قيطانهاي ابريشمي باشد و يا آرمي در آن باشد كه ابريشمي باشد پوشيدن آن اشكال ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 26.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
  بهجت3).

  84. مسئله: همراه داشتن چيز ابريشمي مانند دستمال در جيب اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 26.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 705.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 845.
  سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 845 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 847.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 765.

  85. مسئله: اگر جنس لباس ممزوج از ابريشم و غير آن باشد در صورتي كه ابريشم خالص بر آن صدق نكند پوشيدن آن اشكالي ندارد و اما اگر به گونه اي باشد كه بدان صدق ابريشم خالص بشود پوشيدن آن جايز نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 530.

  86. مسئله: اگر انسان شك كند كه اين لباس از ابريشم است يا چيز ديگر پوشيدن آن اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 36.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 830.
  بهجت و خامنه اى: استفتاء.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 844 و صراط النجاة، سؤال 1191.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 531.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 846.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 844.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 764.

  87. مسئله: پوشيدن لباسي كه با نخ ابريشمي دوخته شده باشد اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله 26.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.
  بهجت: (4).

  88. مسئله: زينت كردن به طلا يا پوشيدن لباس طلا بافت براي مرد حرام است، چه آشكار باشد چه پنهان، و نماز با آن نيز باطل است. بنابراين اگر مرد مثلاً زنجير طلا به گردن آويخته باشد اگر چه ناپيدا باشد حرام است.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله 24.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 831.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 825.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 701.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 839.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 839 و منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مكاسب محرمه، مسئله 37.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 839.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 760.

  89. مسئله: پوشيدن هرگونه زينت از جنس طلا براي مرد جايز نيست، چه آشكار باشد چه پنهان.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 21.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 832.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 826.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 702.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 840.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 840؛ منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 528 و مكاسب محرمه، مسئله 37.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 840 و جامع المسائل، ج‏1، سؤال 254.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 761.
  در نتيجه: به دست كردن حلقه طلا يا به گردن انداختن زنجير طلا اگر چه زير لباس باشد و ديده نشود و يا ساعت يا دگمه سر دست و يا هر زينت ديگري كه طلا باشد جايز نيست.

  90. مسئله: بنابر احتياط واجب مردان بايد از عينك طلا نيز استفاده نكنند.
  امام:توضيح المسائل، مسئله 832.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 840.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 840.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 761.
  تبريزي و سيستانى5).

  91. مسئله: طلاي سفيد حكم طلاي زرد را ندارد و پوشيدن آن براي مردان اشكالي ندارد مگر آنكه همان طلاي زرد باشد كه رنگ آن تغيير كرده باشد.
  امام: كتاب استفتائات، ج‏1، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى‏50، 51، 54 - 52.
  اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم6).

  92. مسئله: زينت كردن به مطه در صورتي كه صدق طلا بدان نشود اشكال ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
  اراكي و بهجت: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.
  خامنه اى7).

  93. مسئله: اگر چيزي ممزوج از طلاي زرد و فلز ديگري باشد اگر طلاي زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوري كه طلاي زرد بر آن صدق نكند حكم طلاي زرد را ندارد.
  امام: استفتائات، ج‏2، با استفاده از سؤالهاي 13 و 14.
  بهجت و سيستانى: استفتاء.
  مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
  فاضل8).

  94. مسئله: اگر مردي شك كند كه چيزي از جنس طلاست يا نه، استفاده كردن از آن براي او اشكال ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 21.
  امام: استفتائات، ج‏1، لباس نمازگزار، سؤال 55.
  اراكى، خامنه اي و سيستانى: استفتاء.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 841 و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال 115.
  بهجت9).

  پوشش مرد از محارم و مردان ديگر
  توجه: از كليه احكام اين بخش همسر مستثني است.(10).

  97. مسئله: مردان بايد عورتين خود را از مردان ديگر و همچنين از محارم خود بپوشانند و پوشانيدن بقيه بدن از آنها واجب نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله‏1.
  بهجت، تبريزي و خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 19.

  98. سؤال: آيا پوشيدن مايو يا لباسهاي زير كه حجم عورتين پيداست لكن پوست بدن پيدا نيست براي پوشش در مقابل ديگران كافي است.
  جواب: اگر مفسده اي بر آن مترتب نباشد اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 4، ص‏551.
  تبريزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 907.
  خامنه اي و فاضل: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، ( احكام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله 55.
  امام و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت11).

  99. مسئله: نپوشاندن هركجاي بدن به قصد به حرام انداختن ديگري حرام است.
  امام، اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت12).

  100. مسئله: برهنه كردن بدن به قصد لذّت و ريبه در مقابل محارم (به استثناي همسر) يا مردان ديگر حرام است.
  امام، اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت13).

  101. مسئله: دكتر بودن از مستثنيات نيست لذا مردان بايد عورتين خود را از دكترها نيز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر).
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص 550 549.
  بهجت، تبريزي و خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله 55 و (نكاح)، مسئله 20.
  توضيح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردي مضطر باشد مي تواند در مقابل دكتر كشف عورت كند (مانند موارد بيماري كه بدون برهنه كردن عورتين براي دكتر مداوا ممكن نباشد) والا در غير اين صورت (مثل پيشگيري از بچه دار شدن در غير مقام اضطرار) مردان بايد عورتين خود را از ديگران بپوشانند حتي اگر ديگرى، پدر، برادر، پسر و يا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و يا هركس ديگري باشد.

  پوشش مرد از زنان نامحرم.

  102. مسئله: مردان بايد عورتين خود را از نامحرم بپوشانند و پوشيدن بقيه بدن از آنها واجب نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص‏549.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 19.
  بهجت و خامنه اى14).

  103. مسئله: مردان بنابر احتياط مستحب بايد مواضعي را كه بطور معتاد مردان مي پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمي به قصد لذّت و يا ريبه به آنها نگاه مي كند.
  امام، فاضل و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 51.
  بهجت، خامنه اي و گلپايگانى15).

  104. مسئله: باز گذاشتن هر جاي بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.
  امام، اراكى، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  بهجت16).
  در نتيجه اگر مردي بازو يا سينه، و يا بدن خود را به قصد آنكه نامحرمي به او نگاه بكند باز بگذارد و يا پيراهن نازك بدن نما بپوشد به قصد آنكه نامحرم به بدن او نگاه كند حرام است و بايد از آن اجتناب كند. بله اگر لباس مثلاً آستين كوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن ديگري اگر چه علم داشته باشد ديگري به حرام بيفتد بنابر احتياط مستحب نبايد چنين لباسي بپوشد.

  105. سؤال: آيا خانمهاي نامحرم مي توانند براي مردان آمپول بزنند و يا فشار خون بگيرند و يا عكسهاي راديولوژي بگيرند.
  جواب: اگر مستلزم لمس و يا نگاه حرام به بدن مرد باشد جايز نيست مگر در مقام اضطرار.
  امام، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (نكاح)، با استفاده از مسائل 47 و 31.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 2433 و استفتاء.
  اراكى: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 2437 و استفتاء.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسائل 19، 20 و 21.
  بهجت17).

  106. سؤال: آيا مردان مي توانند در حالي كه مي دانند نامحرم به آنها نگاه مي كند مقدار بيشتري از بدن خود را كه بطور معتاد مردان مي پوشانند برهنه كنند مثلاً با زيرپوش در منزل باشند درحالي كه مي دانند نامحرم به آنها نگاه مي كند و يا براي شستن فرش يا ماشين و يا... پاهاي خود را بالا بزنند و يا در مقابل نامحرم شنا كنند.
  جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غير اين صورت بهتر است ترك كند خصوصاً اگر بيننده جوان باشد.
  امام، فاضل و مكارم: عروه، (نكاح)، با استفاده از مسئله 51.
  بهجت، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى18).

  پوشش مرد از بچه‏ها.

  بچه ها يا مميز هستند يا نه:.

  107. مسئله: اگر بچه ها مميز نيستند چه پسر و چه دختر پوشش از آنها واجب نيست حتي عورتين .
  امام، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 35.
  بهجت و تبريزى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 25.
  اگر مميز هستند:.

  108. مسئله: مرد بايد عورتين خود را از بچه هاي مميز بپوشاند چه پسر باشند چه دختر محرم باشند يا نامحرم.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.
  بهجت19).

  در نتيجه: مردان بايد در حمامها و يا هرجاي ديگرعورتين خود را از فرزندان مميز خود بپوشانند.

  پی نوشتها
  ========
  1. بهجت: پوشيدن لباس ابريشم خالص براي مردان حرام است ولي چيزهايي از قبيل عرقچين و يا بندشلوار و يا جوراب، كه به تنهايي عورت را نمي پوشانند اگر ابريشم خالص باشند بنابر اظهر نماز با آن صحيح است گرچه خلاف احتياط است. توضيح المسائل، مسئله 703.
  توضيح: اين تعبير به معناي احتياط مستحب است در نتيجه طبق نظر معظم له بنابراحتياط مستحب مردان نبايد در هنگام نماز از لباسهاي ابريشمي مانند عرقچين، جوراب و... استفاده كنند.
  اراكى،فاضل و گلپايگانى: پوشيدن لباس ابريشم خالص براي مردان حرام است، همچنين بنابر احتياط واجب پوشيدن چيزهايي از قبيل عرقچين، بند شلوار و... كه به تنهايي ساتر عورتين نيستند، اگر از ابريشم خالص باشد جايز نيست.
  اراكى، فاضل و گلپايگانى: عروه، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 843.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 842.
  2. گلپايگانى: اگر كمتر از چهار انگشت بسته ابريشم باشد اشكالي ندارد و بيش از آن پوشيدنش براي مرد حرام است. توضيح المسائل، مسئله 843.
  3. بهجت: در صورتيكه ابريشم خالص نباشد، اشكال ندارد. استفتاء.
  4. بهجت: اظهر جواز است. استفتاء.
  5. استفاده كردن از عينك طلا براي مرد حرام است.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 840.
  سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 840 و مكاسب محرمه، با استفاده از مسئله 37.
  6. اگر طلاي سفيد فلزي غير از طلاي زرد باشد پوشيدن آن براي مرد اشكالي ندارد.
  اراكى،سيستانى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  تبريزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 1192.
  خامنه اى: اگر طلاي سفيد همان طلاي زرد است كه بر اثر مخلوط كردن ماده اي رنگ آن سفيد شده است پوشيدن آن براي مردان حرام است ولي اگر پلاتين است يا عنصر طلا در آن بقدري كم است كه عرفاً به آن طلا نمي گويند مانع ندارد. استفتاء.
  فاضل: اگر طلاي سفيد، عنوان طلا داشته باشد و هم جنس طلاي زرد باشد پوشيدن آن براي مرد جايز نيست. جامع المسائل، با استفاده از سؤالهاي 256 و 969.
  7. خامنه اى: زينت كردن به مطلا براي مردان اشكال ندارد حتي اگر عرفاً بدان طلا بگويند. استفتاء.
  8. فاضل: پوشيدن هر چيزي كه ممزوج از طلا وغيرطلا باشد براي مردان جايز نيست. عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
  9. بهجت: اگر صدق طلا كند جايز نيست. استفتاء.
  10. 95.سؤال: اگر مردي انگشتر طلا يا ساعت طلا براي همسرش خريده و جهت امتحان و يا براي نگهداري و حفظ آنها بدست خود كرده در موقع نماز يا غير نماز چه صورت دارد.
  خامنه اى: در هر صورت اگر پوشيدن طلا صدق كند حرام است. استفتاء.
  گلپايگانى: براي مرد حرام و نماز با آن باطل است. مجمع المسائل، ج‏1 سؤال 120.
  96. سؤال: شخصي براي همسر خود انگشتر طلا مي خرد بعنوان اندازه گيري در دست مي كند. آن مقدار دست كردن حرمت دارد يا نه.
  خامنه اى: از پاسخ سؤال قبل مسئله روشن شد.
  گلپايگانى: در مورد سؤال آن مقدار عيبي ندارد. مجمع المسائل، ج‏1، مسائل متفرقه، سؤال 100.
  11. بهجت: اگر معرضيت فتنه و فساد باشد جايز نيست. استفتاء.
  12. بهجت: بخشي از بدن كه پوشانيدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است و لو ديگري به حرام نيفتد و در جايي كه پوشاندن واجب نيست در فرض كمك به حرام، پوشاندن واجب است. استفتاء.
  13. بهجت: بخشي از بدن كه پوشانيدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است و لو ديگري به حرام نيفتد و در جايي كه پوشاندن واجب نيست در فرض كمك به حرام، پوشاندن واجب است. استفتاء.
  14. بهجت: بنابر احتياط واجب مرد بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند اگر چه كمك بر حرام نباشد. و اگر كمك به حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است. همانطور كه پوشانيدن عورت از نامحرم واجب است. توضيح المسائل، مسئله 1937.
  خامنه اى: مقدار واجب پوشش بدن براي مردان، پوشانيدن عورتين است به گونه اي كه شهوت انگيز و موجب مفسده نباشد و اگر فسادي در بين باشد، ساير قسمتهاي بدن به استثناء سر و گردن و كفين را نيز بايد بپوشانند. استفتاء.
  15. بهجت: بنابر احتياط واجب مرد بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند اگر چه كمك بر حرام نباشد. و اگر كمك به حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است. توضيح المسائل، مسئله 1937.
  خامنه اى: اگر مرد بداند نامحرم به بدن او نگاه مي كند، بنابر احتياط واجب بايد بدن خود را به استثناء سر، گردن و دستان بپوشاند. استفتاء.
  گلپايگانى: احتياط (واجب) اين است كه مرد مواضعي را كه معمولاً پوشيدن آن در بين مردان متعارف است در صورتي كه بداند زن اجنبيه به او نگاه مي كند بپوشاند. مجمع المسائل، ج‏2، سؤال 644.
  در نتيجه: مرد بايد بالاتر از مچ و سينه و پاهاي خود و مواضعي را كه معمولاً مردان مي پوشانند از نامحرمي كه ناظر آنهاست بپوشاند و پوشيدن مواضع ديگر مثل سر، صورت، دست و ... لازم نيست.
  16. بهجت: اگر اين كار كمك كردن به حرام باشد پوشانيدن آن قطعاً واجب است. توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 1937.
  17. بهجت: نگاه كردن به بدن مرد نامحرم اگر كمك بر حرام نباشد بنابر احتياط واجب جايز نيست و اگر كمك به حرام باشد قطعاً حرام است، و در هر صورت لمس بدن نامحرم در غير ضرورت جايز نيست. توضيح المسائل، مسائل 1933 و 1937.
  18. بهجت: اگر مستلزم حرامي باشد، اين كار جايز نيست و اگر مستلزم حرام نباشد بنابر احتياط واجب مرد بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند. توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 1937.
  خامنه اى:اگر مستلزم مفسده باشد و يا شهوت انگيز باشد اين كار جايز نيست. استفتاء.
  سيستانى:چنانچه به قصد اين باشد كه نامحرم به بدن او نگاه كند و يا بازگذاشتن اين مواضع نوعاً فتنه انگيز باشد جايز نيست. استفتاء.
  گلپايگانى: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است و اگر نه بنابر احتياط واجب بايد مقدار معتاد را بپوشاند. عروه، (نكاح)، با استفاده از مسئله 51 و استفتاء.
  19. بهجت: بنابراحتياط واجب مرد بايد بدن خود را از دختري كه نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را مي فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذّتي در بين نباشد. توضيح المسائل، مسئله 1937.

 2. #2
  کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۵-۲۲
  نوشته ها
  4,726
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 2 در 2 پست

  پاسخ : »» احکام پوشش ««

  احكام پوشش زن


  پوشش زن از نامحرم

  109. مسئله: بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثناي وجه و كفين از نامحرم بپوشانند مشروط به آنكه: 1. وجه و كفين آنها زينت نداشته باشد. 2. كسي به قصد لذّت و ريبه به وجه و كفين آنها نگاه نكند.
  امام، اراكي و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از مسائل 4 و 5.
  امام: استفتاء از كتاب احكام بانوان،سؤال 6، ص‏11 و استفتاء.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 2449.
  بهجت، تبريزى، خامنه اى، فاضل، سيستاني و گلپايگانى20).

  110. مسئله: زنها بايد بنابر احتياط واجب بيش از مقدار وجه و كفين خود را به عنوان مقدمه علميه بپوشانند (وجه عبارت است از: آن مقدار از صورت كه در وضو واجب است شسته شود و كفين نيز عبارت است از مچ تا سر انگشتان).
  امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (ستروساتر)، ص‏551 و استفتاء.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 2449.
  تبريزي و گلپايگانى21).

  111. سؤال: آيا نمايان بودن كف پا، روي پا، قوزك پا و يا پاشنه پا از مردان نامحرم شرعاً جايز است.
  جواب: جايز نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1 و مسئله 5.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏185.
  اراكى، تبريزى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 1937.
  سيستانى: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 2444 و منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 18.
  فاضل: با استفاده از توضيح المسائل مسئله 2503.

  در نتيجه: خانمها نمي توانند با پاي بدون جوراب در مقابل نامحرم رفت وآمد كنند و يا با اين وضع براي خريد چيزي به مغازه نزديك منزل بروند و يا اگر نامحرم در خانه است بدون جوراب در مقابل او ظاهر شوند اگر چه نامحرم برادر شوهر، شوهر خواهر، و يا هر نامحرم ديگري باشد.

  112. مسئله: نمايان بودن زير چانه، گردن، گوش، سينه و دست ها تا بازو براي خانمها جايز نيست و بايد اين مواضع را هم از نامحرم بپوشانند.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از مدارك مسئله قبل.
  توجه: خانمها بايد توجه داشته باشند كه:.

  در منزل و يااماكني كه نامحرم است اگر لباس آستين كوتاه به تن دارند (اگر چه با چادر پوشيده شده باشد) و يا اگر لباس آستين بلند به تن دارند در هنگام برداشتن چيزي از بالاي بلندي يا گرفتن چيزي از دست نامحرم و يا تعارف كردن ميوه و غيره به نامحرم و يا هنگام غذا خوردن در مقابل نامحرم و يا در هنگام خريد اجناس از مغازه ها و يا هنگام حمل باري بزرگ و يا سنگين، همه و همه مواردي هستند كه احتمال عقب رفتن آستين و يا پوشش دست و يا نمايان شدن بدن مي باشد و بايد خانمهاي محترم در اين گونه موارد مراقبت كامل داشته باشند.

  113. سؤال: حدود حجاب اسلامي براي بانوان چيست براي اين منظور پوشيدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسري كفايت مي كند و اصولاً چه كيفيتي در لباس و پوشش زن در برابر افراد بايد رعايت شود.
  جواب: واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشيده شود لباس مذكور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايي كه توجه نامحرم را جلب كند بايد اجتناب شود.
  امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1 و مسئله 3.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏194.
  اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اي و سيستانى: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1701.
  گلپايگانى22).

  114. سؤال: آيا پوشيدن مانتو و شلواري كه حجم بدن و يا برجستگيهاي آن در مقابل نامحرم پيداست جايز است.
  جواب: از جهت حجاب و ستر كافي است ولي چنانچه پيدا بودن حجم يا برجستگيهاي بدن باعث ريبه و مفسده باشد بايد بپوشانند.
  امام، اراكي و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله‏4.
  بهجت: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18.
  خامنه اى، فاضل و گلپايگانى23).

  115. مسئله: خانمها نمي توانند آستين خود را براي آمپول زدن و يا فشار خون و يا نبض گرفتن و غيره در مقابل نامحرم بالا بزنند مگر در مقام اضطرار.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1.
  بهجت: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 1937.
  تبريزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤالهاي 1485و 882، 886 - 885.884.883.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسائل 18 و 20.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، با استفاده از سؤال 2091.
  اراكى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.

  116. سؤال: خانمي هستم و بايد هر روز آمپول بزنم درمانگاه نزديك منزل آمپول زن مرد دارد البته درمانگاه دورتري است كه آمپول زن خانم نيز دارد لكن بعلت دوري بايد با ماشين بروم. آيا مي توانم نزد مرد آمپول بزنم.
  جواب: جايز نيست مگر در مقام اضطرار.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از مدارك مسئله قبل.

  117. سؤال: آيا خانمها مي توانند بدون تحقيق كردن از وجود دكتر زن نزد دكتر نامحرم بروند البته در صورتيكه مستلزم نگاه يا لمس بدن زن باشد.
  جواب: جايز نيست.
  امام، اراكى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، با استفاده از سؤالهاي 2078 و 2079.
  بهجت24).

  118. سؤال: در شهر ما هم دكتر زن هست و هم مرد لكن دكتر مرد حاذقتر است آيا خانمها مي توانند نزد دكتر مرد بروند.
  جواب: در صورتي كه دكتر زن نتواند مداوا كند اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، با استفاده از سؤالهاي 2087 ، 2088 و 2089.
  سيستانى25).

  احكام جورابها

  119. سؤال: آيا در مقابل نامحرم پوشيدن جوراب ضخيم در حالي كه حجم پا پيدا باشد اشكال دارد يا نه.
  جواب: در صورتي كه بر آن مفسده اي مترتب نباشد و پوست پا پيدا نباشد اشكالي ندارد.
  امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله‏4.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1712.
  بهجت و تبريزى26).

  120. مسئله: جورابهاي نازك كه پوست پا نمايان باشد حكم پوشش ندارند و خانمها بايد از پوشيدن اينگونه جورابها در مقابل نامحرم اجتناب كنند. بلكه بايد از جورابهائي استفاده كنند كه پوست بدن نمايان نباشد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 4 ،ص‏550.
  امام، اراكى، بهجت، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  تبريزى: با استفاده از صراط النجاة، سؤال 907.
  سيستانى:منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.

  121. سؤال: زنهايي هستند كه شلوار مي پوشند ولي جورابهايي ساقه بلند را روي شلوار خود مي كشند به نحوي كه حجم اندام زن پيداست اين نوع جوراب پوشيدن چه حكمي دارد.
  جواب: اشكال ندارد.
  امام، فاضل و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 4.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  اراكى، بهجت، خامنه اي و گلپايگانى27).

  122. سؤال: پوشيدن لباس در رنگهاي زننده و جلب توجه كننده در محيطهايي كه نامحرم هست مانند دانشگاه، بازار و... چه حكمي دارد.
  جواب: با فرض مهيّج بودن حرام است.
  امام، اراكى، خامنه اي و سيستانى: استفتاء.
  بهجت، تبريزى، فاضل و گلپايگانى28).

  احكام چادرها

  123. سؤال: آيا در مقابل نامحرم پوشيدن بعضي از چادرها كه با تابش نور از پشت مقداري از سايه بدن پيداست جايز است يا نه.
  جواب: در صورتي كه پوست بدن پيدا نباشد و بر آن مفسده اي مترتب نباشد اشكال ندارد.
  امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏195.
  خامنه اى: استفتاء.
  بهجت، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم29).

  124. سؤال: پوشيدن چادرهاي شرمن چه حكمي دارد.
  جواب: در صورتيكه عرفاً جلب توجه نكند اشكال ندارد.
  امام، اراكى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.

  توجه: جلب توجه كردن به دو عامل بستگي دارد: 1. گاهي در جايي خانمها چادر شرمن اصلاً نمي پوشند در اين صورت اگر خانمي بپوشد جلب توجه مي كند در نتيجه پوشيدن چادر شرمن جايز نيست 2. و اگر در جايي خانمها چادر شرمن مي پوشند لكن اگر چادر به گونه اي باشد كه جلب نظر بكند باز هم پوشيدن آن جايز نيست .

  125. مسئله: پوشيدن چادرهايي كه موها و يا هر جاي بدن از پشت آن نمايان باشد جايز نيست و خانمها خصوصاً در منزل اگرنامحرمي هست بايد از پوشيدن اينگونه چادرها خودداري كنند.
  امام، اراكى، تبريزى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1.
  امام، اراكى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 1937.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.

  126. سؤال: اگر خانمي چادري بپوشد كه حجم بدن او از پشت آن پيدا باشد لكن در زير چادر از پوشش كافي برخوردار باشد مثلاً مقنعه پوشيده باشد و جوراب و لباس آستين بلند، آيا شرعاً جايز است.
  جواب: در صورتي كه بدن نمايان نباشد و بر پوشيدن آن هم مفسده اي مترتب نباشد اشكال ندارد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1.
  امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏195 و استفتاء.
  بهجت، تبريزي و خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.

  توجه و مراقبت

  خانمهايي كه از چادر بعنوان حجاب استفاده مي كنند در موارد زير بايد بيش از هر موقع مراقب حجاب خويش باشند:.
  در هنگام خريد و فروش با نامحرم، مرتب كردن چادر در مقابل نامحرم، گرفتن و يا دادن چيزي به نامحرم، كار كردن در مقابل نامحرم چه در منزل و يا خارج از منزل، شستن لباس، ظرف و يا هر چيز ديگر در مقابل نامحرم، انداختن و يا بر چيدن سفره و...
  در تمام موارد فوق و موارد مشابه پيشنهاد مي شود خانمها از پوشش كافي در زير چادر برخوردار باشند و استفاده كردن از روسري يا مقنعه و همچنين آستين در صورتي كه لباس آستين كوتاه پوشيده اند در زير چادر مي تواند خانمها را در حفظ كامل حجاب خود كمك نمايد و موجب رضاي خداوند متعال گردد.


  127. سؤال: اگر شخصي از يك دختر خانم خواستگاري كند و دختر قبول نكند و آن شخص فاميل باشد و بعدها نيز همديگر را ملاقات كنند و در صورتي كه آن پسر هنوز مجرد است دختر در مقابل او چگونه بايد باشد آيا بايد بيشتر از حد واجب حجاب را رعايت كند و يا در حرف زدن با او بيشتر مراقبت كند.
  جواب: از هر كاري كه موجب مفسده و گناه مي شود بايد پرهيز كند.
  امام، اراكي و گلپايگانى: استفتاء.

  در نتيجه: بنابر فتواي حضرت امام بطور مثال اگر باز گذاشتن وجه و كفين موجب مي شود كه پسر به او به قصد لذّت نگاه كند بايد وجه و كفين خود را بپوشاند و يا اگر حرف زدن موجب به مفسده افتادن او باشد بايد حتي المقدور آن را ترك كند.

  احكام زينت

  128. سؤال: مراد از زينت چيست.
  جواب: هر چيزي كه عرفاً زينت محسوب گردد و مردم به آن زينت بگويند.
  امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام بانوان، سؤال 7، ص‏19.
  اراكى، بهجت، سيستانى، خامنه اى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1707.

  129. سؤال: اگر بانوان سرمه را نه براي زينت بلكه به خاطر فوايدي كه از نظر طبي در آن وجود دارد بزنند در اين صورت بازهم در مقابل نامحرم بايد آن را بپوشانند.
  جواب: اگر عرفاً زينت محسوب شود بايد بپوشانند، قصد زينت داشته باشد يا نه.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏195.
  اراكى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، با استفاده از سؤال 1707.
  بهجت، تبريزى، سيستاني و مكارم30).

  130. سؤال: آيا شرعاً زني كه مشخص است ابروانش را برداشته براي رعايت اصول حجاب كامل حتماً بايد آن را بپوشاند يا مي تواند آن را نمايان كند.
  جواب: بايد بپوشاند.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏195.
  اراكي و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت، تبريزى، فاضل و مكارم31).

  131. مسئله: خانمها مي توانند همان قسمتي از صورت يا دست خود را كه زينت كرده اند بپوشانند و پوشيدن بقيه صورت واجب نيست.
  امام، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.
  گلپايگانى32).

  بنابراين: اگر خانمي مثلاً فقط زير ابروي خود را برداشته است مي تواند با پوشيدن مقنعه يا چادر تا قسمت زيرابروي خود را بپوشاند و در صورتي كه بقيه صورت زينت ندارد باز گذاشتن آن اشكالي ندارد.
  توجه: داشتن النگو، دستبند، انگشتر (اگر چه حلقه ازدواج باشد) بلند كردن ناخن، لاك زدن، حنا گرفتن، بعضي ساعتهاي مچي كه براي زينت استفاده مي شود، پوشيدن بعضي دستكشهاي توري براي زينت، همگي از زينتهاي دست هستند و بايد آنها را از نامحرم بپوشانند.
  و همچنين سرمه كشيدن، برداشتن ابرو، گذاشتن مژه مصنوعى، استفاده از هر نوع لوازم آرايش، گذاشتن حلقه براي بيني (كما اينكه در برخي مناطق رسم است) گوشواره و يا هر چيز ديگري كه عرفاً بدان زينت بگويند همگي از زينتهاي صورت محسوب مي گردد و بايد ازنامحرم پوشيده شود.

  132. مسئله: در مسئله پوشش وجه و كفين، در صورت داشتن زينت از نامحرم، فرقي بين نامحرم ها نيست چه فاميل نزديك باشند و چه غريبه.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1،با استفاده از سؤالهاي 1711 و 1713 و 1716.(33).

  در نتيجه: خانمها بايد در مجالس وميهمانيهاي فاميلي و يا غير آن، يا وجه و كفين خود را از نامحرم بپوشانند ويا از زينت كردن آن پرهيزكنند.

  134. سؤال: خانمي هستم كه حلقه ازدواج خود را (كه بسيار ساده هم هست) نه براي زينت بلكه براي يادگاري و وفاداري به شوهر به دستم كرده ام آيا پوشيدن آن از نامحرم واجب است.
  جواب: به دست كردن هرگونه حلقه اي زينت محسوب مي شود و پوشيدن آن از نامحرم واجب است.
  امام، اراكي و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و مكارم34).

  136. سؤال: آيا فرقي بين آرايش كردن هست يعني اگر كسي بسيار بد زينت كند مثلاً مطابق رسومات خودشان به آن زينت بگويند و حال آنكه براي عده اي ديگر نه فقط زينت نيست بلكه براي آنها زشت هم هست آيااينگونه زينتها نيز بايد از نامحرم پوشيده شود.
  جواب: زينت كردن، به زشتي و زيبايي نيست و هرچه كه عرفاً بدان زينت بگويند بايد از نامحرم پوشيده شود.
  امام، اراكى، بهجت، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1707.
  تبريزي و سيستانى35).

  137. سؤال: آيا عطر زدن و يا خوش بو كردن به وسيله مواد و مايعات ديگر براي آقايان و بانوان در صورتي كه بوي آن به مشام نامحرم برسد اشكال دارد.
  جواب: عطر زدن اشكال ندارد ولي اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحريك باشد جائز نيست.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏194.
  اراكي و خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى، فاضل و گلپايگانى36).

  138. مسئله: بنابر احتياط واجب خانمها بايد موهاي مصنوعي كه به موي خود وصل كرده باشند يا كلاه گيس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موي وصل شده موي مرد يا زن باشد.
  امام، اراكى، فاضل و گلپايگانى: عروه، (ستر و ساتر)، مسئله‏1.
  خامنه اى: استفتاء.
  بهجت، سيستاني و مكارم37).

  139. سؤال: آرايش نمودن زن براي غير همسر در بعضي مجالس زنانه مثل عروسي يا ميهماني زنانه چه حكمي دارد.
  جواب: در صورتي كه نامحرم او را نبيند اشكال ندارد.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏188.
  امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
  تبريزى: صراط النجاة، سؤال 883.

  140. سؤال: آيا براي بانوان پوشيدن كفشهايي كه صدادار است بطوري كه موقع راه رفتن صداي آنها را نامحرم مي شنود اشكال دارد.
  جواب: در صورتي كه مفسده اي بر آن مترتب شود اجتناب لازم است.
  امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص‏194.
  خامنه اى: استفتاء و با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 283.

  141. مسئله: اگر خانمي بداند نامحرمي با قصد لذّت و ريبه به دست و صورت او نگاه مي كند، اگر چه وجه و كفين او زينت نداشته باشد بايد اين دو موضع را از نامحرم بپوشاند.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  بهجت38).

  142. مسئله: باز گذاشتن وجه و كفين به قصد به حرام انداختن ديگران جايز نيست.
  امام، اراكى، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏2، با استفاده از سؤال 1066.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  بهجت و فاضل39).

  143. مسئله: رفتن به مكاني كه زن مي داند نامحرمهايي با قصد لذّت به او نگاه مي كنند جايز نيست.
  امام، اراكي و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت و مكارم40).

  پوشش زن از زن

  145. مسئله: خانمها بايد عورتين خود را از زنهاي ديگر بپوشانند و پوشانيدن بقيه بدن از آنها واجب نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله‏1.
  بهجت و خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏1،سؤال 1704.

  146. مسئله: اگر خانمي بداند كه خانم ديگري به قصد لذّت به بدن يا به دست و صورت او نگاه مي كند، بر او واجب است بدن يا دست و صورت خود را از او بپوشاند.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
  بهجت41).

  در نتيجه: در حمامها، استخرها، سالنهاي بدن سازي يا ورزشى، خياط خانه ها، آرايشگرها اگر خانمي ببيند خانم ديگري به قصد لذّت به او نگاه مي كند بايد بلا فاصله بدن خود را از او بپوشاند.

  147. مسئله: اگر خانمي بدن خود را به قصد به حرام انداختن زن ديگري نپوشد حرام است.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستروساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  بهجت42).

  148. مسئله: پوشانيدن عورتين زن از زنان ديگر واجب است اگر چه آنان بدون قصد لذّت و ريبه نگاه كنند مگر در حال اضطرار.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
  امام، اراكى، بهجت، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالين، (نكاح)، با استفاده از مسائل 18 و 20 و 21 و توضيح المسائل، مسئله 2444.

  در نتيجه: همانگونه كه در بخش (نگاه) آمد، خانمها نمي توانند تا قبل از اينكه به اضطرار برسند در مقابل دكتر عورتين خود را برهنه كنند. لذا جلوگيري از حاملگي در غير مقام اضطرار اگر مستلزم برهنه كردن عورتين در مقابل دكتر باشد جايز نيست و بايد از آن اجتناب كرد اگر چه دكتر زن باشد.
  همچنين، خانمها بايد مراقب باشند در حمامهاي عمومي عورتين آنها پوشيده باشد لذا پوشيدن لباس نازكي كه كاملاً عورتين را نپوشاند جايز نيست.

  بنابراين، انداختن بعضي از عكسهاي راديولوژي و يا سونوگرافي كردن از رحم و يا قرار دادن دستگاههاي درون رحمي و يا مواردي از اين قبيل كه مستلزم كشف عورتين در مقابل ديگري باشد، اگر در مقام اضطرار نباشد جايز نيست و بايد از آن اجتناب كرد.

  پوشش زن از بچه‏ها

  بچه ها يا به سن تمييز رسيده اند يا نرسيده اند:

  149. مسئله: اگر بچه ها (اعم از دختر و پسر محرم يا نامحرم) به سن تمييز نرسيده باشند پوشيدن بدن حتي عورتين از آنها واجب نيست.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
  امام، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 35.
  اراكى، بهجت، خامنه اي و تبريزى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 25.

  و اگر به سن تمييز رسيده اند يا دخترند يا پسر:.

  150. مسئله: اگر بچه مميز دختر باشد خانمها بايد عورتين خود را از او بپوشانند.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
  بهجت: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.

  و اگر پسر باشد يا محرم است يا نامحرم:.

  151. مسئله: در صورتي كه پسر بچه مميز محرم باشد پوشيدن عورتين براي خانمها لازم است.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله‏1.
  بهجت: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.

  152. مسئله: در صورتي كه پسر بچه مميز نامحرم باشد علاوه براينكه بر خانمها واجب است عورتين خود را از آنها بپوشانند بنابر احتياط واجب بايد تمام بدن خود، به استثناي وجه و كفين را از او بپوشانند.
  امام: تحرير، (نكاح)، مسئله 26.
  امام و گلپايگانى: استفتاء.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 1937.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح) مسئله 18 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  فاضل و مكارم43) .


  پی نوشتها
  ========

  20. بهجت: زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه كمك به حرام و قصد لذّتي در بين نباشد. توضيح المسائل، مسئله 1937.
  تبريزى: زن بايد تمام بدن را به استثناي وجه و كفين خود را از نامحرم بپوشاند و در صورتي كه زينت در وجه و كفين از قبيل انگشتر و اصلاح صورت (بند انداختن) و سرمه اي باشد كه حتي در زنهاي پير متعارف است پوشانيدن آن بر زن واجب نيست و در غير اين صورت بايد زينت خود را از نامحرم بپوشاند. اگر چه احتياط مستحب آن است كه وجه و كفين خود را از نامحرم بپوشاند حتي اگر زينت نداشته باشد. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهاي 1485 و 1486 ، 886.885.884.883.882 و استفتاء.
  خامنه اى: بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثناء وجه و كفين از نامحرم بپوشانند مشروط بر اينكه وجه و كفين آنها زينت نداشته باشد. استفتاء.
  فاضل: زن بايد تمام بدن خود را به استثناي وجه و كفين از نامحرم بپوشاند مشروط به آنكه وجه و كفين آنها زينت نداشته باشد و در صورتي كه قصد زنها اين نباشد كه مردان نامحرم به آنها نگاه كنند اگر چه نامحرم به وجه و كفين او به قصد لذّت نگاه كند پوشيدن وجه و كفين لازم نيست. جامع المسائل، ج‏2، سؤالهاي 1066 و 1070 و توضيح المسائل، مسئله 2503.
  سيستانى: زن بايد موي سر و بدن خود را از مرد نامحرم بپوشاند به استثناي وجه و كفين و اگر بترسد با نپوشانيدن وجه و كفين به حرام مي افتد و يا به قصد مبتلا كردن مرد به نگاه حرام نپوشاند، نپوشانيدن در اين دو صورت جايز نيست. توضيح المسائل، مسئله 2444.
  گلپايگاني : بنابر احتياط واجب بايد وجه و كفين را هم از نامحرم بپوشانند. ارشاد السائل، سؤال 454 و 456 و توضيح المسائل، مسئله 2444.
  21. تبريزى: بنابر احتياط مستحب بهتر است زن صورت خود را نيز از نامحرم بپوشاند. صراط النجاة، با استفاده از سؤال 1485.
  گلپايگانى: بنابر احتياط واجب بايد تمام وجه و كفين از نامحرم پوشيده شود. عروه، (سترو ساتر)، ص‏550.
  22. گلپايگانى: واجب است تمام بدن زن از نامحرم پوشيده شود و بنابر احتياط واجب وجه و كفين نيز بايد پوشيده شود. لباس مذكور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايي كه توجه نامحرم را جلب كند بايد اجتناب كرد. استفتاء.
  23. خامنه اى: پوشانيدن برجستگيهاي بدن لازم است. استفتاء.
  فاضل: اگر مهيج نباشد و مفسده هم نداشته باشد، در صورتي كه زينت محسوب نشود، مانعي ندارد. جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1708 و استفتاء.
  گلپايگانى: در صورتي كه موجب جلب توجه اجنبي باشد جايز نيست. استفتاء.
  24. بهجت: در صورتي كه اضطرار باشد اشكالي ندارد. استفتاء.
  25. سيستانى: در صورتي كه دكتر مرد براي مداوا بهتر باشد اشكالي ندارد.
  منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 21 و توضيح المسائل، مسئله 2450.
  26. بهجت: اگر در معرض فتنه و فساد باشد جايز نيست. استفتاء.
  تبريزى: علاوه بر اينكه نبايد جوراب به گونه اي باشد كه زينت محسوب شود. صراط النجاة، با استفاده از سؤال 907.
  27. اراكى: در صورتي كه جلب توجه بكند و يا مهيج باشد جايز نيست. استفتاء.
  بهجت: اگر در معرضيت فتنه و فساد باشد جايز نيست. استفتاء.
  خامنه اى: اگر مفسده اي بر آن مترتب نباشد، اشكال ندارد. استفتاء.
  گلپايگانى: در صورتي كه معرض گناه نباشد و بر آن مفسده اي مترتب نباشد اشكال ندارد. استفتاء، ارشاد السائل، سؤال 481.
  28. بهجت: اگر چه منعي ندارد ولي مسلمان وقار در لباس هم داشته باشد. استفتاء.
  تبريزى: اگر لباس زن لباس زينت باشد واجب است آن را از نامحرم بپوشاند همانگونه كه واجب است بدن خود را بپوشاند.
  صراط النجاة، با استفاده از سؤال 1484.
  فاضل: چنانچه موجب فساد و گناه مي شود جائز نيست. استفتاء.
  گلپايگانى: بافرض مهيج بودن و معرضيت داشتن براي فساد حرام است. استفتاء.
  29. بهجت: رعايت احتياط را بنماييد. استفتاء.
  سيستانى: پوشيدن آن اشكال دارد. استفتاء.
  فاضل: چنانچه موقع تابش نور بپوشند و صدق ستر نكند جائز نيست.
  استفتاء.
  گلپايگانى: بطور كلي زن بايد طوري خود را مستور كند كه جلب توجه اجنبي نكند. استفتاء.
  مكارم: بنابر احتياط واجب پوشيدن اينگونه چادرها جايز نيست. عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 4.
  30. بهجت: زينت محسوب مي شود. استفتاء.
  تبريزى: اگر به گونه اي سرمه كشيده است كه حتي پير زنها و يا زنان تقريباً مُسِن استفاده مي كنند اگر چه براي زينت باشد، پوشيدن آن از نامحرم لازم نيست. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهاي 882 و 883.
  سيستانى: در صورتيكه سرمه كشيدن به هدف خودنمائي و نيز تحريك كننده نباشد و از واقع شدن در حرام نيز ايمن باشد، اشكالي ندارد. استفتاء.
  مكارم: پوشانيدن لازم نيست. استفتاء.
  31. بهجت: اگر مهيج و محرك باشد بايد پوشانده شود و در غير اين صورت احتياط است. استفتاء.
  تبريزى: اگر اصلاح صورت (بند انداختن يا ابرو برداشتن) به گونه اي است كه حتي در پير زنها متعارف است، پوشانيدن آن لازم نيست. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهاي 882 و 883.
  فاضل: در صورتي كه عرفاً زينت محسوب شود پوشش آن لازم است. جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1707.
  مكارم: پوشانيدن آن از نامحرم لازم نيست مگر آنكه منشأ مفسده خاصي گردد. استفتاء.
  32. گلپايگانى: بطور كلي وجه و كفين بنابر احتياط واجب بايد از نامحرم پوشيده شود چه زينت داشته باشد يا نه. ارشاد السائل، سؤالهاي 454 و 456؛ توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 2444و استفتاء.
  33. 133. سؤال: آيا بند انداختن صورت براي خانمها زينت محسوب مي شود ياخير وآيا خانمهايي كه بند انداخته اند بايد صورت خود را از نامحرم بپوشانند.
  اراكى، خامنه اي و فاضل: در صورتي كه عرفاً زينت باشد پوشيدن آن از نامحرم واجب است. استفتاء.
  تبريزى: اگر اصلاح صورت بگونه اي باشد كه حتي در پير زنها نيز متعارف است، پوشانيدن، آن از نامحرم واجب نيست. استفتاء.
  بهجت، گلپايگانى: بلي زينت محسوب است و بايد از نامحرم بپوشانند. استفتاء.
  مكارم: لازم نيست صورت خود را از نامحرم بپوشانند مگر اينكه منشأ مفسده خاصي گردد. استفتاء.
  135. سؤال: اخيراً در جامعه متداول شده است كه بعضي از زنان و مردان جهت زيباسازي لبها و بيني به پزشك جراح مراجعه مي كنند و طبيعت لب و بيني و... را با انجام عمل جراحي عوض مي كنند، آيا اين عمل به منظور زيباشدن جايز است.
  خامنه اى: اين عمل در اصل و في حد ذاته جايز و بي اشكال است ولي واجب است از امور محرمه جانبي مثل مس و نظر نامحرم جداً اجتناب شود. استفتاء.
  در نتيجه: در اينگونه موارد نمي توان به پزشك نامحرم مراجعه كرد و حتماً بايد پزشك محرم و يا هم جنس باشد.
  34. بهجت: اگر مهيج و محرك باشد بايد بپوشاند و در غير اين صورت احتياط است. استفتاء.
  تبريزى: پوشانيدن انگشتري كه بطور متعارف زنان به دست مي كنند از نامحرم واجب نيست. صراط النجاة، سؤالهاي 882 ، 883 و 884.
  خامنه اى: اگر عرفاً زينت محسوب مي شود بايد از نگاه نامحرم پوشيده باشد. اما چنانچه از آنهائي است كه چشم گير نيست و صدق زينت نمي كند اشكال ندارد. استفتاء.
  سيستانى: انگشتر و حلقه در دست داشتن در مقابل نامحرم چنانچه به هدف خودنمائي در مقابل نامحرم نباشد و نيز تحريك كننده نباشد و از واقع شدن در حرام نيز ايمن باشد، اشكالي ندارد. استفتاء.
  فاضل: در صورتي كه عرفاً زينت محسوب شود پوشش آن لازم است. جامع المسائل، ج‏1، سؤال 1707.
  مكارم: اشكالي ندارد. استفتاء.
  35. تبريزى: اگر زينت در وجه و كفين از قبيل متعارف و اصلاح صورت و سرمه اي باشد كه حتي در زنهاي پير متعارف است پوشاندن آن بر زن واجب نيست، ولي در غير آن واجب است پوشانده شود (خواه زيبا باشد يا زشت). استفتاء و صراط النجاة، با استفاده از سؤالهاي 882 ، 883 و 884.
  سيستانى: آنچه عرفاً بدان زينت بگويند بايد از نامحرم پوشيده شود البته به استثناء سرمه كشيدن و انگشتر و حلقه در دست كردن با همان شرائط ذكر شده در مسئله قبل. استفتاء.
  36. سيستانى: چنانچه نوعاً موجب فتنه باشد يا به قصد گرفتار كردن مردان نامحرم باشد جايز نيست. استفتاء.
  فاضل، سؤال: اگر زني خود را براي نامحرم خوش بو كرده باشد آيا بر او غسل لازم است.
  جواب: در فرض سؤال مستحب است غسل كند. جامع المسائل، ج‏2، سؤال 166.
  گلپايگانى: در صورتي كه عطر زدن به قصد جلب توجه نامحرم باشد اشكال دارد. استفتاء.
  37. بهجت و سيستانى: بر زن واجب است از نامحرم بپوشاند. استفتاء.
  مكارم: اگر اين كار زينت محسوب مي شود واجب است آن را از نامحرم بپوشاند. عروه، (ستروساتر)، مسئله‏1.
  38. 144. مسئله: پير زنهايي كه اميد ازدواج در آنها نيست مي توانند علاوه بر وجه و كفين، مقداري از موها، دستها تا حدود آرنج و يا پاها تا حدود زانو خود را از نامحرم نپوشانند.
  خامنه اي و مكارم:استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، مسئله 18.
  فاضل: مقداري كه ستر آن متعارف نيست و معمولاً نمي پوشانند، مي توانند نپوشانند ولي تا حدود زانو متعارف نيست. استفتاء.
  39. بهجت: در صورتي كه كمك به حرام باشد پوشانيدن واجب است. استفتاء.
  40. بهجت: در فرض كمك به حرام جايز نيست. استفتاء.
  فاضل: رفتن به آنجا في نفسه حرام نيست لكن چنانچه رفت بايد حجاب را رعايت و خود را در معرض ديد نامحرم قرار ندهد. استفتاء.
  41. بهجت: اصل رفتن منعي ندارد ولي پوشش مناسبي كه ديگران به گناه نيفتند مراعات شود. استفتاء.
  مكارم: رفتن به مكاني كه زن مي داند نامحرمهايي با قصد لذت به او نگاه مي كنند جايز نيست مگر براي ضرورتهاي زندگى. استفتاء.
  42. بهجت: پوشانيدن بدن و دست و صورت لازم نيست. استفتاء.
  43. بهجت: بخشي از بدن كه پوشانيدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است ولو ديگري به حرام نيفتد، و در جايي كه پوشاندن واجب نيست در فرض كمك به حرام پوشاندن واجب است. استفتاء.

 3. #3
  کاربرسایت اعتقادات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۵-۲۲
  نوشته ها
  4,726
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 2 در 2 پست

  پاسخ : »» احکام پوشش ««

  احكام لباسهايي كه پوشيدن آن براي مرد و زن حرام است


  1. لباس شهرت

  153. مسئله: پوشيدن لباس شهرت چه براي مرد و چه براي زن بنابر احتياط واجب جايز نيست. اگر چه به خاطر جنس لباس يا دوخت و طرح آن و يا رنگ، يا نحوه پوشيدن آن و يا ممزوجي از هر يك باشد.
  امام، اراكى، فاضل و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 42.
  خامنه اى: استفتاء.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 856.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 770.
  بهجت، تبريزى، سيستاني و گلپايگانى44).

  154. سؤال: مراد از لباس شهرت چيست.
  جواب اول: لباسي كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن و يا نحوه پوشيدن آن براي كسيكه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست.

  امام و فاضل: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 42.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 845.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 711.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 856.

  جواب دوم: لباسي كه بواسطه داشتن خصوصيتي جالب توجه عموم و انگشت نما باشد.
  امام: استفتاء از كتاب احكام بانوان، ص‏36.
  اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم45).

  درنتيجه: اولاً: هر چيزي كه تلبس و پوشيدن به آن صدق كند مي تواند شامل اين حكم باشد، لذا لباسهايي نظير كفش، كلاه، پيراهن، دامن، روسرى، مقنعه، جوراب، شلوار، مانتو و... اگر به نحوي باشند كه به آنها صدق لباس شهرت بشود شامل اين حكم هستند.

  ثانياً: شهرت به خاطر هر چيزي باشد فرق نمي كند چه به جهت جنس لباس باشد يا رنگ آن باشد مثل لباسهايي كه رنگهاي بسيار تند و زننده دارند و يا به خاطر مدل آن باشد مانند لباسهايي كه معروف به پانكي هستند و يا به خاطر نحوه پوشيدن آن باشد.

  2. لباس مختص

  155. مسئله: پوشيدن لباس مختص به مردان براي زنان و پوشيدن لباس مختص به زنان براي مردان بنابر احتياط واجب جايز نيست.
  امام و فاضل: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 42.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 846.
  اراكى، بهجت، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم46).

  156. مسئله: مراد از لباس مختص مردان لباسي است كه معمولاً فقط مردان آن را مي پوشند و لباس مختص به زنان لباسي است كه معمولاً زنها آن را مي پوشند.
  امام، اراكى، بهجت، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.

  157. مسئله: مراد از لباس مختص هر چيزي است كه بدان لباس صدق كند خواه بعد از پوشيدن ديده بشود مانند چادر، دامن، مقنعه و يا جوراب ساقه بلند براي مردان و يا كت و شلوار، كفش مردانه و... براي خانمها و خواه بعد از پوشيدن ديده نشود مانند لباس زير مردانه براي خانمها و يا لباس زير زنانه براي مردان.
  امام و فاضل: استفتاء.
  مكارم47).

  158. سؤال: اينكه فرموده اند بنابر احتياط واجب مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد در اين رابطه سؤالات زير مطرح است:.
  الف) آيا اين پوشيدن در اجتماع مطرح است يا اگر در جاي خلوت هم باشد اشكال دارد.
  ب) بر فرض اشكال آيا پوشيدن دمپاييهاي مخصوص خانمها در منزل براي مردان اشكال دارد.
  جواب الف) فرقي بين اجتماع و خلوت نيست.
  جواب ب) اگر لباس مختص حساب شود جايز نيست علي الاحوط (احتياط واجب).

  امام: استفتاء از كتاب احكام بانوان، ص‏36.
  اراكي و فاضل: استفتاء.
  بهجت، خامنه اى، سيستانى، گلپايگاني و مكارم48).

  159. مسئله: پوشيدن لباس مختص بنابر احتياط واجب حرام است چه در خلوت باشد وكسي انسان را نبيند و چه دراجتماع باشد و در اين صورت بيننده مرد باشد يا زن، محرم باشد يا نامحرم، فرقي در حرمت ندارد.
  امام: با استفاده از كتاب احكام بانوان، ص‏36.
  اراكى: استفتاء.
  بهجت، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى49).

  160. مسئله: پوشيدن لباسهاي مشترك يعني لباسهايي كه عرفاً هم مرد آن را مي پوشد و هم زن (مانند شلوار و يا بعضي از پيراهنها و...) براي هر يك از مرد و زن اشكالي ندارد.
  امام، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.

  توجه: نام زنانه و يامردانه بودن لباسي آن را لباس مختص نمي كند بلكه استعمال آن فقط توسط مردان يا فقط توسط زنان آن را لباس مختص مي كند. بطور مثال پوشيدن دمپاييهايي كه در منزل عرفاً هم مردان از آن استفاده مي كنند و هم زنان ،براي هر يك از آنها اشكالي ندارد اگر چه نام آن دمپايي زنانه يا مردانه باشد. بله اگر دمپايي از نوعي است كه عرفاً فقط زنان آن را مي پوشند (مانند دمپايي كه در فرض سؤال قبل مورد نظر است) استفاده از آن براي مردان حتي براي يك لحظه و يا آوردن چيزي از مثلاً آشپزخانه جايز نيست.

  161. مسئله: پوشيدن لباس مختص ديگري به هر منظوري باشد جايز نيست بنابر احتياط واجب خواه براي پرو باشد يا بازي كردن درتئاتر و سينما و يا خودنمايي كردن و يا... هر چيز ديگر.
  امام و فاضل: استفتاء.
  اراكى، بهجت، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى50).
  .(51).

  3. لباس مهيّج

  164. مسئله: پوشيدن هرگونه لباسي كه عرفاً مهيج است و جلب توجه نامحرم مي كند حرام است چه براي زن و چه براي مرد.
  امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام بانوان، ص‏37.
  اراكى، بهجت، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى: استفتاء.
  فاضل: جامع المسائل، ج‏2 سؤال 1067.
  مكارم52).

  165. مسئله: مهيج بودن لباس خواه به خاطر رنگ آن باشد يا مدل آن يا جنس لباس و يا هر چيز ديگر باشد، لذا گاهي ممكن است. روسرى، مانتو، و مقنعه يا كفش خانمي بگونه اي باشد كه جلب نظر نامحرم كند و مهيج باشد كه در اين صورت پوشيدن آن جايز نيست.
  امام، اراكى، بهجت، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: با استفاده از مدارك مسئله قبل.

  توضيح: مراد تهييج نوعي است نه فردى، يعني لباس كه عرفاً مهيج باشد پوشيدن آن جايز نيست اگر چه يك يا چند نفر تهييج نشوند.(53).
  در نتيجه: لباسهايي مانند برخي دستكشهاي تورى، چادر يا روسري نازك توري يا آويختن چيزهايي مانند گل، گل سينه و يا برخي زينت آلات مانند زري دوزى، توري دوزي به روسري و يا چادر و يا مانتو و...، گذاشتن دگمه در محلهايي خاص از لباس، باز گذاشتن دگمه هايي از لباس اگر چه زير آن پوشش باشد و... همه اين گونه لباسها اگر مهيج باشد و جلب نظر كند حرام است و بايد از پوشيدن آن اجتناب نمود.

  4. لباس غصبي

  167. مسئله: پوشيدن لباس غصبي جايز نيست و شرعاً حرام است و نماز در آن نيز باطل است.
  امام، اراكي و گلپايگانى: عروه، (شرائط لباس مصلى) شرط دوم.
  امام: توضيح المسائل، مسئله 815.
  اراكى: توضيح المسائل، مسئله 809.
  بهجت: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 686 و استفتاء.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 823.
  خامنه اى: استفتاء.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (صلاة)، مسئله 521.
  فاضل و مكارم54).

  168. مسئله: اگر لباسي از پول غصبي نيز تهيه شده باشد حكم لباس غصبي را دارد و پوشيدن آن جايز نيست.
  امام، اراكى، بهجت، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لبا س مصلى)، با استفاده از شرط دوم.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (صلاة)، مسئله 521.

  169. مسئله: اگر بخشي از لباس غصبي باشد پوشيدن آن جايز نيست حتي اگر يك نخ يا دگمه يا زيپ يا آستر آن باشد.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط دوم.
  بهجت: توضيح المسائل، با استفاده از مسئله 688.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (صلاة)، مسئله 521.

  170. مسئله: كساني كه خمس بدهكار هستند هر لباسي را كه باعين پول خمس نداده بخرند غصبي است و پوشيدن آن جايز نيست و نماز در آن نيز باطل است. مگر آنكه از حاكم شرع يا نماينده او اجازه گرفته باشند.
  امام، اراكى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 9.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 691.
  تبريزى: توضيح المسائل، مسئله 828.
  سيستانى: منهاج الصالحين، (صلاة)، مسئله 521.

  5. لباس مختص كفار

  171. مسئله: پوشيدن لباسهايي كه فقط كفار از آنها استفاده مي كنند حرام است.
  امام، فاضل و گلپايگانى: استفتاء.
  اراكى، بهجت، خامنه اي و سيستانى55).
  در نتيجه پوشيدن لباسهايي كه معروف به پانكي اند يا لباس كشيشان و راهبها و يا لباس مخصوص هندوها و يا برخي قبائل از كفار و...همگي براي يك مسلمان چه مرد و چه زن جايز نيست.

  172. مسئله: پوشيدن لباسي كه مشترك بين مسلمانان و كفار است اشكال ندارد.
  امام، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.(56).


  پی نوشتها
  ========

  44. فاضل: ستر عورتين از طفل مميز واجب است، اما غير عورتين در صورتيكه موجب مفسده و شهوت انگيز نباشد ظاهراً واجب نيست. استفتاء.
  مكارم: بنابر احتياط مستحب زن بايد بدن و موي خود را از پسر نابالغ كه خوب و بد را مي فهمد و به حدي رسيده كه مورد نظر شهواني است (مميز باشد) مستور دارد. ولي پوشانيدن دست و صورت لازم نيست. توضيح المسائل، مسئله 2082.
  45. بهجت و گلپايگانى: بلكه پوشيدن لباس شهرت حرام است.
  بهجت: توضيح المسائل، مسئله 711.
  گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 853 و عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله‏42.
  تبريزي و سيستانى: در صورتي كه موجب هتك حرمت و خواري باشد پوشيدنش حرام است.
  تبريزي و سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 853.
  46. اراكى: لباسي كه زىّ شخص نباشد. استفتاء.
  توضيح: اين تعريف از لباس شهرت همان تعريف اول حضرت امام(رض) مي باشد و مراد از آن اين است كه انسان لباسي را كه براي او غير معمول است بپوشد لذا اگر انسان بزرگي لباسي با مدل بچه گانه بپوشد و يا كسي لباسي بپوشد كه بطور معمول در شان او نيست آن را لباس شهرت گويند. بنابراين پوشيدن چادر در كشورهاي خارج و يا پوشيدن لباسهاي محلي در محلي ديگر اگر چه ممكن است موجب جلب توجه شود لكن اگر اين لباس در شأن فرد باشد پوشيدن آن اشكال ندارد.
  تبريزي و سيستانى: لباس شهرت لباسي است كه، پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسي كه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست، در صورتي كه موجب هتك حرمت و خواري او باشد.
  تبريزي و سيستانى: توضيح المسائل، مسئله 853.
  خامنه اى: لباس شهرت لباسي است كه پوشيدن آن براي شخص، بخاطر رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، بطوري كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مي شود. اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 282.
  گلپايگانى:به لباسي كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسيكه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست و موجب توهين يا شهرت اومي شود لباس شهرت گويند. توضيح المسائل، مسئله 853.
  مكارم: منظور از لباس شهرت لباسي است كه جنبه رياكاري دارد و مي خواهد بوسيله آن مثلاً به زهد و ترك دنيا مشهور شود، خواه از جهت پارچه يا رنگ يا دوخت آن باشد. اما اگر واقعاً قصدش ساده پوشي است و جنبه رياكاري ندارد نه تنها پوشيدن آن جايز است بلكه عملي است شايسته. توضيح المسائل، مسئله 770 و عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 42.
  47. اراكى: پوشيدن لباس مختص زنانه براي مردان و بالعكس محل اشكال است. توضيح المسائل، ص‏599.
  بهجت: اگر لباس مختص زن را مرد بپوشد و يا لباس مختص مرد را زن بپوشد در صورتي كه لباس شهرت بدان صدق كند حرام است والا بنابر احتياط واجب بايد از پوشيدن آن خودداري كرد. توضيح المسائل، مسئله 711.
  خامنه اى: تا زماني كه آن را به عنوان لباس براي خود انتخاب نكرده باشند، اشكال ندارد. استفتاء.
  سيستانى: اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، در صورتي كه زىّ خود قرار دهد و خود را به هيئت يكديگر درآورند بنابر احتياط واجب حرام است. توضيح المسائل، مسئله 854.
  گلپايگانى: پوشيدن لباس مخصوص مردان براي خانمها و پوشيدن لباس مخصوص خانمها براي آقايان حرام است.
  مجمع المسائل، مسئله 44، ص‏537.
  مكارم: پوشيدن لباس مختص زنان براي مرد و پوشيدن لباس مختص مردان براي خانمها اشكالي ندارد مگر آنكه مستلزم حرامي باشد كه از آن جهت پوشيدن آن جايز نيست. اگر چه بنابر احتياط مستحب بهتر است در هر صورت مردان و زنان لباس مختص يكديگر را نپوشند. عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله 42 و توضيح المسائل، مسئله 772.
  48. مكارم: پوشيدن لباسهاي مختص ديگري كه پس از پوشيدن ديده نمي شوند (مانند لباسهاي زير) اشكال ندارد. استفتاء.
  49. بهجت: در خلوت حرمت آن محل تأمل است. استفتاء.
  خامنه اى: جواب الف) فرقي بين اجتماع و خلوت نيست.
  ب) اشكال ندارد. استفتاء.
  سيستانى: الف) چنانچه زن يا مرد خود را به هيئت يكديگر درآورند بنابر احتياط واجب جايز نيست حتي اگر در خلوت باشد.
  ب) صرف پوشيدن دمپائي اشكال ندارد. استفتاء.
  گلپايگانى: جواب الف) در خلوت حرمت آن معلوم نيست.
  جواب ب) اشكالي ندارد. استفتاء.
  مكارم: جواب الف) در خلوت پوشيدن لباس مختص ديگري اشكال ندارد.
  استفتاء.
  50. بهجت: در خلوت حرمت آن محل تأمل است. استفتاء.
  خامنه اى: در صورتي كه هر يك از مرد و زن لباس ديگري را براي خود لباس قرار دهد، بنابر احتياط واجب جايز نيست و در اين مسئله فرقي بين اجتماع و خلوت نيست. استفتاء.
  سيستانى: چنانچه زن يا مرد خود را به هيئت يكديگر درآورند بنابر احتياط واجب جايز نيست و در اين مسئله هيچ فرقي بين موارد فوق نمي باشد. استفتاء.
  گلپايگانى: در صورتي كه بيننده نباشد حرمت آن معلوم نيست. استفتاء.
  51. اراكى:پوشيدن زن، لباس مختص مرد را، محل اشكال است. استفتاء.
  بهجت: پوشيدن لباس مخصوص زنان براي مرد و همچنين لباس مخصوص مردان براي زن، حرام است، ولي حرام بودن تا موقعي كه داخل در لباس شهرت نباشد مورد تأمل است. توضيح المسائل، مسئله 711 و استفتاء.
  خامنه اى: در تئاتر و سينما اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست كه جايز باشد. استفتاء.
  سيستانى: به هر منظوري زن يا مرد خود را به هيئت ديگري درآورند بنابر احتياط واجب جايز نيست. استفتاء.
  گلپايگانى: سؤال: هرگاه زن در تئاتر و نمايش نقش مرد را ايفا مي كند و لباس مرد را بپوشد و در حضور زنان نمايش را اجرا كند جايز است.
  جواب: اگر نامحرم آنها را نبيند اشكال ندارد. استفتاء.
  52. سؤال: آيا مردان مي توانند از زينت آلات زنان مانند حلقه، ساعت، النگو، كمربند، گردنبند و... استفاده كنند با توجه به اينكه پوشيدن لباس زنانه براي مردان جايز نيست.
  اراكى: از پوشيدن هر چيزيكه خلاف شأن او باشد اجتناب كند. استفتاء.
  بهجت: تزيين هر يك از زن و مرد به زينت ديگري حرام است. توضيح المسائل، مسئله 711.
  خامنه اى: اگر از جنس طلا باشد و يا از چيزهايي باشد كه استفاده از آنها مخصوص زنان است، استفاده كردن از آنها براي مردان جايز نيست. استفتاء.
  سيستانى: اگر از طلاي زرد باشد حرام است و اگر طلا نباشد بنابر احتياط واجب جايز نيست. استفتاء.
  فاضل: اگر تشبه زن به مرد يا مرد به زن محسوب شود جايز نيست.
  جامع المسائل، ج‏2، سؤال.
  گلپايگانى: استفاده از زينت آلات و لباس مخصوص زنان براي مردان جايز نيست. استفتاء.
  سؤال: كوتاه كردن زن موي خود را بطوري كه شبيه مرد شود و يا بلند گذاشتن مو براي مرد بطوري كه شبيه زن شود، حكمش چيست.
  بهجت: كوتاه كردن مو اشكالي ندارد. استفتاء.
  فاضل: اگر تشبه زن به مرد يا مرد به زن محسوب شود، جايز نيست. جامع المسائل، ج‏2، سؤال 1071.
  53. مكارم: پوشيدن لباسي كه مايه هتك و بي آبرويي انسان يا منشأ فساد مي شود اشكال دارد. توضيح المسائل، مسئله 771.
  سؤال: آيا مردها مي توانند صورت خود را با لوازم آرايش خانمها زينت كنند و يا مانند خانمها زير ابرو بردارند.
  بهجت: تزيين هر يك از زن و مرد به زينت ديگري حرام است. توضيح المسائل، مسئله 711.
  سيستانى: اگر مردان خود را به هيئت زنان درآورند بنابر احتياط واجب جايز نيست. استفتاء.
  فاضل: اگر تشبه زن به مرد يا مرد به زن محسوب گردد جايز نيست.
  جامع المسائل، ج‏2، سؤال 1071.
  گلپايگانى: اشكال دارد. استفتاء.
  54. فاضل و مكارم: پوشيدن لباس غصبي حرام است و بنابر احتياط واجب نماز با آن باطل است.
  فاضل: توضيح المسائل، مسئله 821 و عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط دوم.
  مكارم: توضيح المسائل، مسئله 746 و عروه (شرائط لباس مصلى)، شرط دوم.
  55. اراكى: در صورتي كه تأييد يا تقويت كفار باشد جايز نيست. استفتاء.
  بهجت: تشبه به كفار احوط اجتناب است. استفتاء.
  خامنه اى: بطور كلي پوشيدن هر لباسي كه لباس غير مسلمانان محسوب مي شود، بطوريكه پوشيدن آن منجر به ترويج فرهنگ منحط بيگانه شود جايز نيست. با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 300 و استفتاء.
  سيستانى: چنانچه شعار و آرم كفر به حساب مي آيد جايز نيست. استفتاء.
  56. سؤال: كراوات از نظر اسلام چه صورت دارد.
  بهجت: تشبه به بيگانه خلاف احتياط است. استفتاء.
  خامنه اى: بطور كلي پوشيدن كراوات و يا ديگر لباسهايي كه پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب مي شود بطوريكه پوشيدن آنها منجر به ترويج فرهنگ منحط اجانب شود جايز نيست.
  با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 300 و استفتاء.
  سيستانى: في نفسه دليلي بر حرمتش نيست. استفتاء.
  فاضل: كراوات مربوط به مسيحيها و شعار آنهاست، لذا بهتر است مسلمانان از آن اجتناب كنند. اگر چه با شيوع آن در بين مسلمانان از آن جنبه خارج شده است. جامع المسائل، سؤالهاي 253 و 2237.
  گلپايگانى:جواب اول: كراوات از شعار مذهبي نصاري است كه با كمال تأسف بين مسلمين رايج گرديده است. مجمع المسائل، ج‏2، سؤال 22، مكاسب محرمه.
  جواب دوّم: كراوات شعار مسيحيهاست و بر مسلمين لازم است از آن اجتناب كنند. مجمع المسائل، ج‏1، با استفاده از سؤال 123.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. فروش مشروبات الکلي در پوشش مهد کودک!
  توسط Vesal در انجمن بايگاني خبرگزاري مذهبي گنجينه الهي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۰۵-۰۴-۸۹, ۲۰:۴۳
 2. نگرش فرهنگی به پوشش
  توسط ganjineh در انجمن زن و حجاب از منظر اسلام
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: ۰۴-۲۵-۸۹, ۱۵:۳۲
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۰۱-۳۰-۸۹, ۲۳:۲۹
 4. حجاب و پوشش اسلامى
  توسط Vesal در انجمن زن و حجاب از منظر اسلام
  پاسخ ها: 6
  آخرين نوشته: ۱۲-۲۴-۸۸, ۱۹:۰۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •