سوال
=====
پوشیدن طلای سفید و پلاتین جهت مردان چگونه است؟

جواب
=====

حضرت آیه الله خامنه ای :

اگر طلاست که براثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است حرام است . ولی اگر پلاتین است یا عنصر طلا درآن به قدری کم است که عرفا به آن طلا نمی گویند مانع ندارد


حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

ظاهرا پلاتین غیر ازطلای سفید است لذا پلاتین برای مردان حلال است اگر چه طلای سفید حرام است . ( جامع المسائل 1/251 )


حضرت آیه الله بهجت :

اگر ازجنس طلا نباشد مانع ندارد


حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

زینت به طلای سفید برای مردان جایزنیست ولی پلاتین که فلز دیگری است اشکال ندارد.


حضرت آیه الله گلپایگانی :

اگر طلا باشد جایز نیست واگر فلز دیگری محسوب شود اشکال ندارد.


حضرت آیه الله تبریزی :

پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست ، ولی پلاتین که فلز دیگر است . مانعی ندارد.

منبع
=====
استفتائات جدید - جلد1
گروه فقه و احکام مدرسه علمیه نرجس علیها سلام