کسی که از اموال (خمس) ما چیزی را بخورد همانا آتش را وارد شکم خود کرده و به زودی آتش جهنم او را فرا خواهد گرفت.
(خمس به نقل از جامع احادیث الشیعه ، 529/8 )


سوال
=====
آیا به پاداشی که بعد از بازنشستگی به کارمندان میدهند خمس تعلق میگیرد؟

جواب
=====


حضرت آیه الله خامنه ای :

پاداش ، خمس ندارد ولی حقوقی که به بازنشستگان میدهند اگر هنگام سال خمسی مازاد بر مؤنه باشد خمس دارد.حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

چنانچه سال بر آن بگذرد خمس بر آن تعلق میگیرد.حضرت آیه الله بهجت :

اگر نیاز ندارید پس از گذشت یکسال خمس دارد.حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

درصورتیکه سال بر آن بگذرد و چیزی باقی بماند خمس دارد.حضرت آیه الله تبریزی :

اگر از هنگام گرفتن تا یکسال صرف در مؤنه نشود باید خمس آنرا بدهند.حضرت آیه الله سیستانی :

اگر مقصود هبه است هرگاه قبض نمود حکم سایر درآمدها را دارد.حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

اگر سال بر آن بگذرد و صرف مؤنه نشود خمس دارد.


منبع
=====
استفتائات جدید - جلد3