بسم الله الرّحمن الرّئوف


[size=130:29kdtri8]
ما پیروان خود را می شناسیم
[/size]امام صادق علیه السلام فرمود(1):عده ای نزد پدرم (امام محمد باقرعلیه السلام) آمدند و گفتند:حق امام بر ما چیست؟
پدرم علیه السلام فرمود:

بسیارحق بزرگی است، زمانی که بر او وارد شدید او را تعظیم کنید و بزرگ بشماریدو به او و هر آن چیزی که آورده است برایتان ایمان بیاورید پس بر امام استکه شما را هدایت کند.


امام خصوصیتی که دارداینست کسی نمی تواند به او خیره شود و چشمانش را از دیدن امام سیر کند وآن به خاطر بزرگی، عظمت و هیبت ولایی اوست چرا که رسول خدا هم همچنین بودو امام هم مانند اوست.

گفتند:پس امام باید پیرو خود را بشناسد.
پدرم علیه السلام فرمود:[color=#e36c09:29kdtri8]بله، همان لحظه که آنان را می بیند.[/color]

گفتند:آیا ما پیرو تو هستیم؟
پدرم علیه السلام گفت:بله، همه شما هستید.

گفتند: چه علامتی را در پیرو بودن ما می بینید؟
فرمودعلیه السلام:آیا از اسامی شما و پدرانتان و همچنین از تام قبیله شما خبر دهم؟

گفتند: بله، پس پدر از یک یک آنان نام برد و آنان هم تصدیق کردند.

پدرم علیه السلام در ادامه فرمود:

آیا با خبرتان کنم که می خواستید از آیه " كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء " سوال کنید!.

ما پیرو خودمان را از چکیده علممان با خبر می کنیم آیا شما را قانع کردم؟


گفتند: ما بدون این سخنان هم قانع بودیم.


[پاورقی] ....................

(1)عنالصادق ( عليه السلام ) قال : دخل الناس على أبي ( عليه السلام ) فقالوا :ما حد الإمام ؟ قال : حده عظيم ، إذا دخلتم عليه فوقروه وعظموه وآمنوا بهوبما جاء به من شئ ، وعليه أن يهديكم . وفيه خصلة إذا دخلتم عليه لم يقدرأحد أن يملأ عينه منه إجلالا وهيبة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله) كذلك كان ، وكذلك يكون الإمام ، قالوا : فيعرف شيعته ؟ قال : نعم ساعةيراهم . قالوا : فنحن لك شيعة ؟ قال : نعم كلكم . قالوا : أخبرنا بعلامةذلك ؟ قال : أخبركم بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم . قالوا : أخبرنا .فأخبرهم . قالوا : صدقت ، قال : وأخبركم عما أردتم أن تسألوا عنه في قولهتعالى : * ( كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ) ونحن نعطي شيعتنامن نشاء من علمنا ، ثم قال : يقنعكم ؟ قلنا : في دون هذا نقنع .