این پست به بهانه ارتحال عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آیة الله بهجت نگاشته میشود. و سعی شده بیشتر از نظرات ایشان استفاده شود.


الف : اصل تقليد
دين اسلام بر اساس اعتقادات صحيح و حق و دستوراتى براى انجام دادن و ترك كردن چيزهايى در زمينه هاى گوناگون ، بنا شده است .
در اعتقادات ، تقليد جايز نيست .

در اعمال و دستورهاى غير اعتقادى ، امّا ضرورى دين ، هم تقليد لازم نيست،
ولى در غير ضروريات اگر شخص مجتهد باشد، يعنى ، بتواند از روى دلايل شرعى وظيفه خود را تشخيص دهد، بايد طبق نظريه خود عمل كند.
در غير اين صورت ، عقل براى او دو راه معين كرده است :
الف ) تقليد: يعنى بر طبق فتاواى مجتهدى كه واجد شرائط است ، عمل كند.
ب ) احتياط: يعنى با توجه به نظر تمامى و يا گروهى از مجتهدان ، آنچه را مطابق احتياط مى بيند، عمل كند.


ب : شرائط مرجع تقليد
مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند بايد داراى چنين شرايطى باشد: مرد باشد، عاقل باشد، شيعه دوازده امامى باشد، حلال زاده باشد، آزاد باشد، زنده باشد، عادل باشد، و بنابر اظهر از مجتهدان ديگر اعلم باشد.


ج : راه هاى شناخت مجتهد اعلم
مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت :
الف ) خود انسان يقين كند، مثل اينكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد را بشناسد.
ب ) آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر، با گفته آنان مخالفت نكنند.
ج ) آن كه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد بودن كسى را تصديق كنند.

بلكه از هر راهى كه انسان ، اطمينان به اعلم بودن كسى پيدا كند،بنابر اظهر مى تواند به همان اكتفا كند.


اگر شناختن اعلم ، مشكل باشدو انسان ، گمان به اعلم بودن كسى دارد، در صورتى كه گمان او به حدّاطمينان برسد، بايد از او تقليد كند، بلكه اگر اطمينان براى او حاصل نشد، ترجيح كسى كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى دهد، بعيد نيست .

د : روش تقلید
فقها، براى تقليد ابتدايى ، زنده بودن مجتهد را شرط مى دانند، امّا اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت ،
در اين كه "آيا مى تواند بر تقليد او باقى بماند يا به مجتهد زنده مراجعه كند؟"مورد اختلاف است .
پس اگر كسى در اين مساءله ، مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مى كند و گر نه طبق نظر مجتهد زنده عمل مى كند.

نکات مهم :

1-مقلدین مرحوم آقای بهجت در مسائلی که از ایشان تقلید کرده اند؛ میتوانندبر ایشان باقی بمانند و در مسائل جدید از مجتهد زنده دیگر تقلید نمایند.

2- در تقلید اعلم بنا بر احتیاط است و قول برخی از مجتهدین بر احتیاط واجباست . پس میتوان از هر کسی که عنوان "مجتهد" را دارد تقلید کرد. ( و اینالبته به نظر بهتر می آید، چرا که مهم ترین نکته تقلید خواستن فرد برایمطابقت اعمال عبادی با نظر دین است و از این جهت که همواره مجتهد مصیب ومخطیء میتواند باشد _ حتی اعلم _ پس نباید سختگیری کرد و مراجعه به مجتهدیکه مرد، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، آزاد، زنده و عادل باشد،کافیست.)

3- انشاءالله مجتهدین با تقوای ما در زمان ظهور حضرت صاحب الامر (عج) خود، جزو اولین مقلدین حضرت خواهند بود.

4 - سعی کنید خودتون فقیه بشید!!!


در پایان مجددا ارتحال این فقیه عالیقدر را به تمام شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم

در پناه حق پیروز باشید