بسم الله الرحمن الرحیم


جواب سوالاتی در خصوص تقلبی کردن از آیت الله سیستانی

آيا تقلب در امتحانات جائز است ؟
پاسخ: تقلب در امتحان جايز نيست .

اگر مرتکب تقلب شويم وبه واسطه آن دارای مدرکی شويم که در شؤون زندگی ما تاثير دارد تکليف چيست؟
پاسخ:استفاده از مدرک مذکور اشکال ندارد ولی اگر تخصص لازم را در رابطه با کاریکه به شما واگذار می شود نداشته باشيد پذيرفتن آن کار جايز نيست.

آيا در مدارس دولتی در اروپا و يا آمريكا، می توان تقلب كرد؟ در مدارس غير دولتی چطور؟ اعم از اسلامی و غير اسلامی؟
پاسخ: به طور كلی، تقلب در هيچ جا و در هيچ موردی، صحيح و جايز نمی باشد.

پس دیگه تقلبی نکن