بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم ؛
ردّ مظالم در چه مواردی باید مصرف شود ؟


مظالم عباد اصطلاحاً به اموال و بدهي هايي گفته مي‏شود كه انسان به ظلم و بي عدالتي از بندگان خدا گرفته و
نپرداخته است و حكم شرعي آن اين است كه اگر صاحب آن‏ها را مي‏شناسد، بايد خود اموال را به آن‏ها بدهد.

اگر عين تلف و مصرف شده، بايد مثل يا قيمت را بپردازند. اگر صاحب آن‏ها را نمي‏شناسد و معلوم نيستند،

اموال و بدهي‏ها گر چه در ذمه شخص باشد، از مصاديق مجهول المالك مي‏شود.
آن چه در ماشين‏هاي عمومي و مسافربري از افراد جا مي‏ماند يا در مغازه‏ها از مشتري، يا در مسافرخانه و امثال آن،

يا پولي كه اشتباها و اضافي به انسان داده مي‏شود و بعدا متوجه مي‏شود يا بدهي و خسارتي به ديگر وارد شده و

صاحبان آن‏ها را نمي‏شناسد، در تمام اين موارد واجب است به مقدار يقيني به عنوان مجهول المالك و مظالم عباد به

فقير غير سيد صدقه بدهند و خود را بري‏ء الذمه كنند. (1)

پاورقي:
[JUSTIFY]1 - آيت اللَّه فاضل، جامع المسائل، ج 2، ص 357، س 941.[/JUSTIFY]


_________________